Kommentar på afgørelse i sag om uretmæssige afslag på sundhedsforsikringer

PFA har betalt en bøde på 1,2 millioner kroner til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for tidligere at have givet afslag til gravide kunder med en sundhedssikring.

Siden 2020 har der været fokus på danske forsikrings- og pensionsselskaber uberettigede afslag på behandling til gravide kvinder, og bøden er således en del af en større undersøgelse fra SØIK, hvor de øvrige berørte forsikrings- og pensionsselskaber ifølge brancheorganisationen F&P ligeledes har modtaget bødeforlæg.

PFA har accepteret og betalt bøden, som efter reglerne er fastsat med udgangspunkt i PFA’s nettoomsætning. Myndighederne har lagt vægt på formildende omstændigheder idet, at PFA har haft en hurtig og målrettet tilgang til kunderne, og sikret de har fået en godtgørelse og refunderet deres behandlingsudgifter.

Under hele forløbet har PFA samarbejdet med myndighederne om at få en ordentlig og hurtig afslutning af sagen. PFA vedkender til fulde sit ansvar, og finder sagen dybt beklagelig. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi er meget kede af de gener, de tidligere uberettigede afslag har givet de berørte kunder.
 

Har siden 2020 rettet op på fejlagtig praksis

Siden 2020 har PFA arbejdet på at rette op på vores tidligere fejlagtige praksis. Myndighederne har i den forbindelse ved fastlæggelse af bødens størrelse set det som en formildende omstændighed, at PFA har haft en hurtig og målrettet tilgang til at rette fejlen og give kunderne en godtgørelse og refundere deres behandlingsudgifter.

PFA har kontaktet over 700.000 personer for at sikre, at alle kunder med en forsikring har fået orientering om at kontakte os, hvis de har været berørt af vores afslag. Vi har samlet set udbetalt penge til godt 1.700 kunder. Udbetalingerne dækker over refusion af behandlingsudgifter samt godtgørelser.

Vi er tilfredse med, at sagen er afsluttet for PFA’s vegne, og vi har truffet foranstaltninger, så en lignende situation ikke kan gentage sig i fremtiden.