Skal du blive i efterlønsordningen eller melde dig ud inden 30. juni 2018?

Der er trådt nye regler i kraft, der giver dig mulighed for at trække dine indbetalte efterlønsbidrag skattefrit ud af efterlønsordningen inden den 30. juni 2018. Det betyder, at du samtidig udtræder af efterlønsordningen.

Men er det en god idé eller skal du hellere blive i ordningen? Det kommer an på en hel del ting og er ikke helt let at gennemskue. I disse webinarer vil vi derfor gøre rede for, i hvilke situationer det kan være mest fordelagtigt at blive i ordningen – og hvornår det økonomisk set er mest lukrativt at træde ud.

Hvert webinar forventes at vare ca. 45 minutter og du kan kommentere og stille spørgsmål undervejs.

Vi har foreløbig udvalgt to tidspunkter for efterløns-webinarerne:

  • Den 11. april kl. 10.00-10.45
  • Den 22. maj kl. 13.00-13.45

Læs mere og tilmeld dig her.