Forskellen mellem markedsrente (PFA Plus) og gennemsnitsrente

Pensionsopsparing i PFA bliver investeret på to måder: i markedsrente eller gennemsnitsrente. Det er aftalen mellem dig, din arbejdsgiver eller organisation og PFA, der afgør, hvordan din opsparing bliver investeret. Her beskriver vi kort, hvad de grundlæggende forskelle er.
Om afkastet
Markedsrente: Afkastet følger de investeringer, der ligger til grund for pensionsordningen. Du har mulighed for at få et højere afkast, men der er samtidig også en øget risiko. Vi forventer, at afkastet på markedsrente på lang sigt vil blive højere end afkastet på gennemsnitsrente.Gennemsnitsrente: Afkastet baseres på en depotrente, som vi fastsætter løbende. Med de skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen er der udsigt til fortsat lave depotrenter de kommende år, og dermed vurderer vi, at muligheden for afkast er begrænset.
Din indflydelse på investeringerne

Markedsrente: Du har stor indflydelse på investeringsvalget. Du vælger selv – inden for rammerne af aftalen med din arbejdsgiver – hvilken investeringsprofil, der passer til dig og hvilken risiko, du er villig til at tage. Mange har også mulighed for selv at vælge investeringer med Du Investerer.

Gennemsnitsrente: Du har ingen indflydelse på investeringsvalget. I PFA er du inddelt i én af fire rentegrupper afhængig af, hvornår ordningen er oprettet, og hvor høj

Hvordan bliver din opsparing investeret?

Markedsrente: Andelen af risikofyldte investeringer afhænger af den investeringsprofil, som du har valgt. Du kan vælge en profil, hvor du har mulighed for at få et højere afkast, men det betyder også, at der er en øget risiko.

Gennemsnitsrente: Opsparingen i gennemsnitsrente er forsigtigt investeret med lav risiko. Det meste investeres i obligationer, og andelen af aktier er generelt meget lav. Aktieandelen kan dog variere alt efter hvilken rentegruppe, du er placeret i.

Investeringer og din risikoprofil

Markedsrente: I investeringsprofil A-D bliver investeringerne automatisk tilpasset din alder og risikoprofil. Det vil sige, at vi nedtrapper de mere risikofyldte investeringer, jo nærmere du kommer din pensionsalder. Har du valgt Du Investerer, skal du selv sørge for denne tilpasning.

Gennemsnitsrente: Inden for hver af de fire rentegrupper er investerings-sammensætningen ens for alle – uanset alder og risikoprofil.

Aftalte minimumsudbetalinger

Markedsrente: Du kan vælge at tilknytte en udbetalingssikring (på investeringsprofil A og B) fra 10 år før, du går på pension. Så sikrer du, at dine udbetalinger ikke falder til under et vist niveau. Det sker ved, at vi tilpasser dine investeringer i en mere forsigtig retning.

Gennemsnitsrente: Der er indbygget en aftalt minimumsudbetaling. Din opsparing er investeret med så lav en risiko, at udbetalingerne ikke vil falde til under det aftalte niveau.