Lev livet - hele livet

Også hvis du bliver 100 år ligesom os

I 2017 blev PFA 100 år, og det har vi benyttet som en god anledning til at arbejde med vores rolle i samfundet. Der er nemlig sket en hel del i verden på de mere end 36.000 dage, der er gået, siden vi blev stiftet i november 1917.

Ændringerne på fx arbejdsmarkedet har været markante. Da PFA blev stiftet, sikrede den daværende overenskomst eksempelvis danskerne en arbejdsuge på 56 timer. I dag er arbejdsugen kortere, arbejdsvilkårene bedre, og danskerne lever længere og skifter job oftere. Samtidig er konkurrencen i stigende grad global. Det stiller nye og større krav til fleksibiliteten i vores samfund – og dermed PFA.

Som Danmarks største kommercielle pensionsselskab bidrager vi til, at samfundet udvikler sig. Derfor har vi i 2017 forstærket vores deltagelse i samfundsdebatten om de spørgsmål, der har været centrale for os de seneste 100 år: Hvordan sikrer vi, at danskerne har frihed til at leve det liv, de ønsker, og at arbejdsmarkedet har den fleksibilitet, der skal til for at skabe beskæftigelse og vækst?

Det har vi blandt andet gjort ved at oprette en tænketank, som skal skabe debat om og komme med løsningsforslag til de levevilkårsændringer, den stigende levealder medfører for den enkelte og for samfundet. Og ved at stille skarpt på dette ved Folkemødet på Bornholm.

I PFA har vi i 100 år arbejdet for at gøre det muligt for vores kunder at leve livet – hele livet. Den viden vil vi bruge til at sikre, at det også er tilfældet for dig, hvis du bliver 100 år.