Konference om fremtidens seniorliv

Den 9. oktober 2017 slog PFA dørene op til en stor faglig konference om fremtidens seniorliv i DOKK1 i Aarhus. Det sker under overskriften: PFA bliver 100 år – og det gør du også!

Her inviteres en række af landets forskere, politikere og andre interessenter inden for området til debat om scenarier for Danmark frem mod 2040 og PFA Tænketanken – Den nye 3. alders foreløbige anbefalinger til, hvordan man kan gentænke fremtiden.

 

Danmark frem mod 2040

Dokk1 i Aarhus dannede rammen for konferencen Danmark frem mod 2040, hvor godt 200 eksperter, meningsdannere, virksomhedsledere og politikere var samlet for at debattere udfordringer og løsninger for det gode seniorliv. Oplægget var scenarierapporten fra PFA's Tænketank – Den nye 3. alder, der præsenterede foreløbige anbefalinger til en verden frem mod 2040. Se højdepunkter fra Konferencen her.

 

Baggrund for tænketanken og konferencen

Danskerne lever længere, og mange vil i fremtiden blive 100 år gamle. Når vi lever længere, ændres vilkårene for og overgangen til vores pensionisttilværelse såvel som planlægningen af vores arbejdsliv. Der er behov for at udfordre måden, man ser på den tredje alder på, og derfor oprettede PFA i starten af 2017 Tænketanken – Den nye 3. alder, der har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man håndterer den stigende levealder, og hvad det medfører for den enkelte og for samfundet i 2040.

PFA har stillet spørgsmålene, og tænketanken har kvalificeret dem og drøftet betydningen inden for tre emner:

  • Overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse
  • Bolig og sociale relationer
  • Livskvalitet og sundhed

Konferencen her er afslutningen på tænketankens arbejde. Her skal tænketankens anbefalinger præsenteres for og gerne udfordres af forskere og politiske interessenter.

Læs mere om PFA Tænketanken – Den nye 3. alder her