Tænketanken - Den nye 3. alder gentænker fremtidens seniorliv

Danskerne lever længere og længere, og mange vil i fremtiden blive 100 år gamle. Når vi lever længere, ændres vilkårene for og overgangen til vores pensionisttilværelse såvel som planlægningen af vores (arbejds-)liv. Der er behov for at udfordre måden, vi ser på den tredje alder, dvs. den alder, hvor man ikke længere arbejder (fuldtid), men stadig er aktiv. Derfor har PFA oprettet Tænketanken – Den nye 3. alder. Tænketanken skal komme med anbefalinger i forhold til:

 1. Overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse
 2. Boligsituationen i den tredje alder
 3. Livskvalitet og sundhed i senkarriere og den tredje alder.

Institut for Fremtidsforskning har faciliteret arbejdet med tænketanken. Tænketankens første tanker blev fremlagt på Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2017, de foreløbige anbefalinger blev præsenteret på en stor konference den 9. oktober 2017, mens de endelige anbefalinger bliver lanceret i Folketinget den 2. februar 2018.

Læs mere om tænketankens rapport med anbefalinger til det gode liv i den 3. alder.

Anbefalinger baseret på fremtidsforskning

Tænketanken tager afsæt i de fremtidsscenarier, som vi kan se, vil ramme danskerne og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan man gentænker og forbedrer rammerne for den tredje alder.

Arbejdsmarked

Freelance-økonomien betyder færre faste ansættelser og øget fleksibilitet til specialisering og nye karriereveje gennem hele livet.

Automatisering medfører voksende velstand, men kræver omstillings- og tilpasningsparate institutioner.

Længere arbejdsliv kræver gentænkning af overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse.

Ny boligBolig

Teknologi forandrer den tredje alder. Vi forbliver selvhjulpne hjemme længere med forskellige smart home-løsninger.

Behovet for boligtyper tilpasset den tredje alder og øget antal singlehusstande vil stige samtidig med, at måden vi er fælles om ting på gentænkes i dette lys.

Urbanisering gør aldring i udkantsområderne mere markant og skaber polarisering på boligmarkedet.

forebyggerSundhed

Sundhedsydelser bliver mere specialiserede og globaliserede, og et øget privat marked for sundhed vil supplere den offentlige kerneydelse. Polarisering i økonomiske og sociale muligheder og i sundhed betyder forskellige forudsætninger i danskernes levevilkår. 

Sundhedsudgifterne stiger på grund af en aldrende befolkning, flere behandlingsmuligheder og større krav fra en generelt rigere befolkning. 

Medicinsk udvikling, genetik og nye behandlingsformer giver flere raske leveår.

Fokus flyttes fra fysisk til mental nedslidning.Mød tænketankens deltagere

Tænketanken er bredt funderet med repræsentanter fra både foreninger, organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter. Deltagerne ser på fremtiden med forskellige øjne, og det kommer bl.a. til udtryk i de korte film, vi har optaget i forbindelse med tænketankens workshops.

Tænketanken Den nye 3. alder skudt godt i gang
Knud Romer og Jesper Buch ser forskelligt på fremtiden
Claus Kjeldsen om fremtidens seniorliv
 

Medlemmer i tænketanken

 • Claus Kjeldsen, Adm. direktør, Instituttet for Fremtidsforskning (formand)
 • Allan Polack, Group CEO, PFA (næstformand)
 • Jacob Holbraad, Adm. direktør, DA
 • Aske Juul Lassen, Ph.d., post doc., Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
 • Ib Enevoldsen, Adm. direktør, Rambøll
 • Bente Sorgenfrey, Formand, FTF       

                

 • Bjarne Hastrup, Adm. direktør, Ældresagen
 • Jørgen Løkkegaard, Centerchef ved Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut
 • Anne Skovbro, Filantropidirektør, CPO, Realdania
 • Inger-Lise Katballe, Ph.d., forhenværende sundhedsdirektør, Ikast-Brande Kommune
 • Jesper Buch, Iværksætter og grundlægger af Just-Eat, Miinto og Gomentor
 • Knud Romer Jørgensen, Forfatter, debattør, radiovært