PFA er klar til fremtiden med nye investeringer

PFA’s mål er at sørge for, at vi på fremtidens ændrede investeringsmarkeder stadig kan give vores kunder et godt afkast på pensionsopsparingerne.

Lige for øjeblikket er der lave renter på obligationer, men ved bare at erstatte obligationer med aktier vil risikoen i investeringerne blive for høj. Derfor har der været behov for at finde et alternativ til de traditionelle aktier og obligationer, som pensionsopsparingerne primært er investeret i. Og netop derfor forventer PFA at investere cirka 40 milliarder kr. i såkaldte alternative investeringer frem mod 2018.

Alternative investeringer kan være:
  • Vedvarende energi som fx solceller 
  • Infrastruktur som fx forsyning 
  • Danske og udenlandske virksomheder, der ikke er noteret på børsen
  • At yde lån til virksomheder

Alternative investeringer giver en bedre spredning af risikoen og er et godt alternativ til obligationer. Samlet forventer PFA, at alternative investeringer kommer til at bidrage til et bedre og ikke mindst mere stabilt afkast. Som ved alle andre typer af investeringer er der også en risiko ved at investere i alternative investeringer.