Fremtidssikret og bæredygtig model for PFA KundeKapital

PFA Pension justerer KundeKapital, som er PFA’s model for overskuds- og risikodeling med kunderne. Ved justeringen bliver modellen mere fremtidssikret og bæredygtig både for PFA Pension og kunderne.

”KundeKapital blev indført i 2001, og siden dengang har PFA Pension ført 24 mia. kr. tilbage til kunderne gennem modellen. Det har været muligt, fordi vores ejere har frasagt sig deres udbytte, så det i stedet for at gå til dem, går videre til kunderne. Nu er tiden kommet til at tilpasse modellen, så den er mere fremtidssikret,” siger Mads Kaagaard.

KundeKapital blev indført på et tidspunkt, da PFA Pension havde brug for ekstra kapital. Siden har PFA Pension været igennem en stærk udvikling, og er nu så kapitalstærk, at selskabet ikke længere i samme grad har brug for den ekstra kapital, som KundeKapital udgør. Dertil kommer, at nogle af PFA Pensions kunder har en forholdsvis stor andel af deres opsparing placeret i KundeKapital, og det ønsker PFA Pension at nedbringe over tid, samt undgå, at andre kommer i den situation.

”Fremtidssikringen af KundeKapital ændrer ikke på, at det er en attraktiv løsning for vores kunder. For årene 2017-2019 forventer vi at forrente vores kunders Individuelle KundeKapital med mere end 6 mia. kr. Og det ændrer heller ikke på vores unikke forretningsmodel, hvor vores ejere maksimalt tager 50.000 kr. ud i udbytte om året, så vi i stedet kan dele overskuddet med kunderne,” siger Mads Kaagaard.

PFA justerer KundeKapital-modellen med følgende ændringer:

  1. Fra 1. januar 2019 vil positiv forrentning af Individuel KundeKapital blive sat ind på pensionskundens almindelige opsparing i stedet for som hidtil at blive sat ind på Individuel KundeKapital.* Forrentningen af Individuel KundeKapital for 2018 vil blive sat ind på Individuel KundeKapital. 
  2. Fra 1. januar 2019 vil der ikke længere blive opbygget Individuel KundeKapital på overførsel af opsparing fra anden pensionsleverandør til PFA Pension eller ved intern overførsel i PFA Pension. Det betyder, at 5 procent af overført opsparing ikke længere går til Individuel KundeKapital. Der opbygges fortsat Individuel KundeKapital over tid via løbende indbetalinger og indskud til pensionsopsparing.

For 2018 forventes forrentningen på KundeKapital at være 10 %.

KundeKapital er PFA pensions model for overskuds- og risikodeling med kunderne. KundeKapital er ansvarlig kapital i PFA Pension, som får andel i eventuelt overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab. Det betyder, at KundeKapital kan blive mindre og i yderste konsekvens forsvinde. Læs mere om fordele og risici ved KundeKapital

*Hvis der opstår tab i PFA Pension, vil Individuel KundeKapitals andel af tabet blive dækket af Kollektiv KundeKapital, så længe der er Kollektiv KundeKapital. Hvis Kollektiv KundeKapital er utilstrækkelig, vil tabet blive trukket i Individuel KundeKapital som negativ forrentning.