Hvem får din udbetaling ved din død?

Har du styr på, hvem der får udbetalingen fra din pensionsordning ved din død? Hvis ikke – så er det en god idé at tjekke det. Mange danskere risikerer nemlig, at pengene havner hos andre end dem, de ønsker, fordi de ikke har forholdt sig til, hvem der skal være deres ”pensionsarvinger” – såkaldte begunstigede.

Tag aktivt stilling

”Vi opfordrer derfor til, at man aktivt tager stilling til, hvem der skal have udbetalingen fra pensionsselskabet. Og det er særligt relevant, hvis man har børn, hvis man er over 50 år, og hvis man skifter civilstand,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Nye tal fra PFA viser, at kun 4 pct. af kunderne aktivt har valgt at sætte navn på den eller de personer, der skal have udbetalingen, hvis de dør inden pensionsalderen. For de resterendes vedkommende sker udbetalingen til ”nærmeste pårørende”. ”Nærmeste pårørende” er en juridisk fastlagt rækkefølge, hvor det i første omgang er ens ægtefælle/partner eller samlever, som får udbetalingen.

Har din civilstand ændret sig?

”Men hvis man f.eks. har børn fra et tidligere forhold og har fået en ny ægtefælle/partner eller samlever, så er det den nye ægtefælle/partner eller samlever, som får det hele – ikke ens børn. Og det er måske ikke hensigten. Men det kan være virkeligheden for mange,” siger Carsten Holdum.

Ca. halvdelen af alle ægteskaber og en endnu højere andel af alle parforhold opløses. Og her er der tit børn involveret. Ifølge Danmarks Statistik oplever ca. 22.000 danske børn hvert år, at deres forældre går fra hinanden, og 27 pct. af danske børn bor ikke sammen med begge deres forældre.

Samtidig finder mange sig en ny partner efter et forlist ægteskab eller parforhold. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der inden for de seneste 10 år er indgået tæt på 100.000 nye ægteskaber og partnerskaber blandt folk, hvor den ene eller begge parter har været gift før.

”Tager man børn med sig ind i det nye ægteskab eller parforhold, risikerer man altså, at hele ens udbetaling havner hos den nye ægtefælle/partner eller samlever, uden at ens børn får noget,” siger Carsten Holdum.

Hvad kan du gøre?

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00 og få vejledning.
Eller du kan læse mere om "nærmeste pårørende" og begunstigelse ved at klikke på nedenstående link.