Få PFA med i jeres debat på Folkemødet 2020

Mangler I en debattør til jeres debat på Folkemødet?
Så kan det være, at I skal have en repræsentant fra PFA med i jeres debat.

Igen i år deltager hele vores koncerndirektion samt en række områdedirektører og eksperter, hvor vi vil have et særligt fokus på temaer relateret til vores nye strategi om kommerciel ansvarlighed.

Konkret bidrager vi med viden inden for bl.a. grøn omstilling, bæredygtighed, ansvarlige investeringer, pension, kunstig intelligens samt sundhed, forbrugerøkonomi, boliger, den nye 3. alder, nedslidning, offentligt-privat partnerskab. 


Kontakt

Hvis du har brug for en debattør til din debat, er du velkommen til at kontakte public affairs manager Peter Utzon Berg på pub@pfa.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Group CEO,
Allan Polack

 • Pension og forsikring – Pensionsreform, fleksibel tilbagetrækning og opsparing
 • Investering – Ansvarlige investeringer, afkast og bæredygtighed
 • PFA’s samfundsansvar – Hvordan omsættes FN´s verdensmål i praksis?
 • Den nye 3. alder – Senior arbejdsliv og seniorboliger
 • Værdier og dilemmaer i erhvervslivet
 • Nedslidning, stress og arbejdsmiljø
 • Offentligt-privat partnerskab 

Koncernfinansdirektør & CFO,
Anders Damgaard

 • Investering - Ansvarlige investeringer, afkast og bæredygtighed
 • Aktivt ejerskab
 • PFA’s samfundsansvar – Hvordan omsættes FN´s verdensmål i praksis?
 • Makroøkonomi og vækst
 • Offentligt-privat samarbejde  


 

Koncerninvesteringsdirektør,
Kasper Ahrndt Lorenzen

 • PFA’s klimaprofil
 • Bæredygtige investeringer
 • Innovation og ny forretning
 • Grøn venturekapital
 • Investeringstrends og strategier
 • Klimafokus til klimahandling, skal teknologien redde klimaet?

Koncerndirektør & CCO,
Mads Kaagaard

 • Innovation
 • Teknologi, IT og digitalisering
 • Ansvarlige algoritmer og AI
 • Pension
 • Konkurrencesituationen på pensionsmarkedet 
 • Ledelse, topmanagement
 

Direktør for PFA Asset Management,
Christian Lindstrøm Lage

 • Investering – ansvarlighed, afkast og bæredygtighed /li>
 • Grønne investeringer- lovmæssige udfordringer og begrænsninger
 • Ansvarlige investeringer og dilemmaer
 • Investeringstrends og strategier
 • Klimafokus til klimahandling, skal teknologien redde klimaet?
 • Grøn venturekapital
 

Direktør for PFA Ejendomme,
Michael Bruhn

 • Boliger – urbaniseringens påvirkning af boligmarkedet, hvor sikrer vi betalbare boliger, samarbejde mellem private og almennyttige boligselskaber
 • Fremtidens arbejdsmarked og arbejdsplads – udviskning ml. hjem og arbejde, co-working osv.
 • Seniorbolig – fremtidens krav til boliger i den 3. alder
 • Bæredygtighed – nybyggeri, genbrug af byggematerialer, energioptimering etc.
 • Logistik – tendenser, teknologi (robot), klimapåvirkning
 • Nye ejendomssektorer – datacentre, co-living, micro living etc
 • Proptech og disruption af ejendomsmarkedet


 

Direktør for Erhverv,
Jesper Steensen

 • Stress, mentalt overskud og arbejdsmiljø
 • Digital detox – sunde digitale vaner
 • Klima Plus – sådan kan din pensionsopsparing bidrage til en bedre verden
 • Pension, overenskomster og fleksibel tilbagetrækning
 • Seniorpolitik
 

Direktør for Koncernjura,
Dorthe Bundgaard

 • Konkurrence på pensionsmarkedet
 • Ny forretningsmuligheder som følge af den teknologiske udvikling/digitale tidsalder – Kunstig intelligens, Big data, cloud og outsoursing vs. GDPR og Dataetik
 • Kommende regulering fra EU vedr. datahåndtering m.v – forbrugertillid v.s mere intelligent dataudnyttelse
 • Regulering af pensionsbranchen


 

Direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer, Mikkel Friis-Thomsen

 • kommunikation og omdømmeledelse
 • Kommerciel ansvarlighed anno 2020
 • Grønne investeringer- en relevant kundeoplevelse som pensions opsparer?
 • Purpose og meningsfuld ledelse
 • PFA’s samfundsansvar – Hvordan omsættes FN´s verdensmål og retningslinjer?
 • Tillidskrise i den finansielle sektor
 • Public Affairs, Presse og PR, Branding og Sociale medier
 

Direktør for Senior Services,
Jesper Brask Fischer

 • Fra seniorpolitik til senkarriere – Udfordringer og potentialer med en aldrende arbejdsstyrke
 • Nye bolig- og livsformer – PFA har investeret i nye boligkoncepter målrettet den tredje alder.
 • Privat velfærd – Befolkningen efterspørger mere velfærd end det offentlige kan levere. Vi er tvunget til at finde nye løsninger og PFA er klar til at gå nye veje
 • Det gode seniorliv – Vi har langsomt og i ubemærkethed introduceret en ny livsfase – seniorlivet. Hvordan håndterer vi en helt ny pensionisttilværelse?


 

Chef for Strategisk Sundhed,
Rikke Bay Haaber

 • Forebyggelse vs behandling ved fysisk og mental nedslidning
 • Tab af erhvervsevne og tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Det psykiske arbejdsmiljø – Forebyggelse af fx stress på arbejdspladsen, work-life balance og det grænseløse arbejdsliv
 • Forebyggelse af sygdom – Roller og ansvar hos den enkelte, arbejdspladsen, pensionsselskabet og det offentlige
 

Chefstrateg,
Tine Choi Danielsen

 • Investering – Ansvarlighed, afkast og bæredygtighed
 • Finansielle markeder
 • Investorkultur og adfærd 
 • Kvinder og investering/økonomi