Skal du vinde en ekstra julegave på 500 kr.?

Julen er over os, og derfor inviterer vi til julehygge med en julekonkurrence. Her kan du vinde et Supergavekort på 500 kr., som du kan bruge i mere end 150 butikskæder. I slutningen af december trækker vi lod om 5 x Supergavekort á 500 kr., og du kan blive den heldige vinder af det ene.

For at deltage i julekonkurrencen skal du tilmelde dig PFA’s Kundeprogram, og når du gør det, giver du PFA tilladelse til at sende dig 6-8 mails om året med materiale, der er målrettet dit liv og holder dig opdateret på din pension. Så har du altid styr på opsparing, investering og forsikringer – og det er jo nærmest en gave i sig selv.

   

PFA Kundeprogram: Hvad får jeg ud af det?

Hvad får jeg ud af PFA Kundeprogram?
Du skal have mest muligt ud af at have din pension i PFA, og ved at skrive til dig på e-mail kan vi hurtigt give dig besked, når vi har relevante anbefalinger til dig. Det kan fx være om skatteopgørelser, eller hvis du kan få mere ud af din pension, hvis du reagerer hurtigt. Derudover får du løbende information omkring udviklingen i den opsparing og dit Pensionstal.

Hvad giver jeg PFA lov til?
Du giver PFA lov til at kontakte dig med relevante anbefalinger på telefon, e-mail, app og sms. Det er nemmere både for dig og for os og erstatter i langt de fleste tilfælde et fysisk brev.

Hvad er "relevant" information?
Du skal have mest muligt ud af din pension, og vi vil gerne rådgive dig ud fra din situation og dine behov. Derfor kigger vi på sammensætningen af din pensionsordning, så vi kan skræddersy de informationer, der giver mening for dig. Derudover får du løbende information omkring udviklingen i din opsparing og dit Pensionstal.


PFA Kundeprogram: Hvordan foregår det?

Hvor ofte får jeg e-mails?
Du får e-mails 6-8 gange årligt og kun, når det er relevant for dig og din pension. Sker der noget ekstraordinært, der også kan have betydning for dig, får du selvfølgelig også besked.

Kigger PFA i alle mine personlige papirer/data/informationer?

PFA skal følge helt specifikke regler, fordi vi sidder med personlige informationer. Derfor har kun udvalgte medarbejdere adgang til dine data, og de bliver kun tjekket for at sikre, at du får mails med anbefalinger, du kan bruge til noget. Dine helbredsmæssige oplysninger bliver ikke videregivet internt mellem vores selskaber - det er kun din informationer omkring din pension.

Bliver mine informationer delt med andre?

PFA skal følge helt specifikke regler, fordi vi sidder med personlige informationer, og derfor passer vi også rigtigt godt på dine data. Din e-mail bruger vi udelukkende til at sende dig e-mails fra PFA – og kun når vi mener, det giver mening for dig.

Kan jeg afmelde mig PFA Kundeprogram?
Ja, du kan til enhver tid afmelde dig, hvis du ikke længere vil modtage informationer fra PFA. Du afmelder dig ved at klikke på linket nederst i Kundeprogram mailen eller på dette link.


PFA koncernsamtykke: Hvad siger jeg ja til?

Udveksling af kundeoplysninger og kontakt fra PFA koncernen
PFA koncernen består af flere selskaber, som hver især leverer løsninger til pension, forsikring, sundhedsordning, investering, privatøkonomi, og relaterede kurser. For at vi samlet kan give dig oplysninger om vores løsninger, har vi brug for din tilladelse til at udveksle oplysninger om dine kundeforhold internt i PFA koncernen og til at kontakte dig. Med din accept giver du PFA koncernen tilladelse til, at vi må udveksle kundeoplysninger om dig og kontakte dig med information og markedsføring af PFA koncernens produkter. Det gælder for selskaberne PFA Pension forsikringsaktieselskab, PFA Bank A/S, og PFA Asset Management A/S.

Selskaberne kan udveksle oplysninger om dig
Du giver tilladelse til, at selskaberne må udveksle følgende oplysninger:

 • din person - fx titel, navn, adresse og CPR-nummer
 • dine indtægts- og formueforhold
 • de produkter, du har via PFA koncernen, og oplysninger, der relaterer sig hertil - fx om engagement, aftaler, arbejdsgiver- og foreningsforhold, konto- og policenumre, indeståender på depoter og konti, oplysninger om tidligere, aktuelle og fremtidige ind- og udbetalinger, oplysninger om investeringer og investeringsrisici samt din holdning hertil, forsikringer og forsikringsydelser, gæld, rente og restancer.

  Samtykket betyder ikke, at selskaberne kan udveksle oplysninger om helbredsmæssige og sociale forhold, som du har givet til PFA Pension forsikringsaktieselskab ved oprettelse af en pensionsordning eller en forsikring eller ved udbetaling fra disse.

  Selskaberne kan kontakte dig
  Du giver tilladelse til, at selskaberne må anvende dine kontaktoplysninger til information og markedsføring af PFA koncernens produkter, og at du må kontaktes via telefonopkald, sms, app-beskeder og e-mail. PFA koncernens produkter er pension og opsparing, livs- og skadesforsikring herunder sundhedsordning, investering og rådgivning, ind- og udlån, kreditkortformidling og øvrige finansielle ydelser, samt relaterede kurser, konkurrencer og events til de nævnte produkter. Formål med at indhente oplysninger Det/de selskaber i PFA koncernen, hvor du er kunde, indsamler oplysninger. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for salg og administration af pension, forsikring, investeringsløsninger og øvrige finansielle produkter og tjenesteydelser samt den heraf følgende rådgivning, kundepleje, administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring.

  Hvilke oplysninger skal vi have?
  Ved oprettelse af en pensions- eller forsikringsordning skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere din ordning. Oplysningerne får vi ofte automatisk fra din arbejdsgiver og SKAT, men de kan også komme fra dig selv og/eller en repræsentant for din forsikringsgruppe. Er din pension eller forsikring overført fra et andet forsikringsselskab/pensionskasse, vil vi normalt også modtage oplysningerne fra dette selskab. Når du foretager ændringer i din pensions- eller forsikringsordning eller ønsker at benytte dig af finansielle produkter og tjenesteydelser, som PFA koncernen udbyder, kan vi stille krav om, at du afgiver ekstra oplysninger. Når du anmoder om udbetalinger, kan vi stille krav om, at du specifikt dokumenterer udbetalingskravet. Det kan fx dreje sig om oplysninger om helbredsmæssige og økonomiske forhold. For så vidt angår helbredsoplysninger og oplysninger om sociale forhold, så indsamler og behandler vi kun disse oplysninger, når du har givet særskilt samtykke til det. Oplysningerne får vi fra dig selv, offentlige myndigheder, autoriserede sundhedspersoner, Videncenter for Helbred og Forsikring eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser.

  Hvem videregiver vi oplysningerne til?
  Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne i PFA koncernen kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaber er underlagt en lovbestemt tavshedspligt. Videregivelse mellem disse selskaber vil derfor normalt forudsætte dit samtykke. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være din arbejdsgiver, forsikringsmægleren, eksterne fagspecialister, forsikringsselskaber/pensionskasser eller offentlige myndigheder. Vi videregiver dit CPR-nummer til den danske sundhedsmyndighed, hvis du har en Kritisk Sygdom forsikring. Dette sikrer, at myndigheden er i stand til at orientere dig om din forsikring, hvis du skulle blive alvorligt syg.

  Hvad er dine rettigheder?
  Ved at henvende dig til det selskab, hvor du er kunde, kan du efter gældende regler få indsigt i, hvilke oplysninger, som selskabet har registreret om dig. Det kan koste et gebyr at få oplysningerne på skrift. Du kan også få oplyst, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med og uden dit samtykke, til hvilket formål videregivelsen kan ske samt hvem, som kan modtage oplysningerne. Er der fejl i de behandlede oplysninger, vil oplysningerne blive rettet på din anmodning.

  Hvordan kontakter du os?
  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke samt rette anden henvendelse til os. Det kan du gøre ved at kontakte PFA koncernen via kontaktformularen på pfa.dk, 70 12 50 00, eller med brev til

  PFA Pension
  Sundkrogsgade 4
  2100 København Ø

 


Konkurrencebetingelser

Når du deltager i konkurrencen på mitpfa.dk ved at afgive koncernsamtykke og oplyse din e-mail gælder nedenstående vilkår.

Det er kun eksisterende kunder i PFA Pension, som ikke allerede har afgivet koncernsamtykke og oplyst deres e-mail adresse, der kan deltage i konkurrencen. PFA forbeholder sig retten til at slette og udelukke deltagere, hvis der opstår mistanke om snyd, eller CPR nummer og tilhørende e-mail ikke tilhører en kunde i PFA. Ansatte i PFA koncernen og deres hustande kan ikke deltage i konkurrencen.

Konkurrencen løber fra d. 1. december 2017 til og med 31. december 2017. Der udtrækkes fem vindere den 2. januar 2018. Udtrækningen af vinderne sker blandt alle de e-mail adresser, der har deltaget i konkurrenceperioden og opfylder gældende konkurrencevilkår. PFA kontakter vinderen direkte pr. e-mail. Det er vindernes eget ansvar at oplyse SKAT om præmien.

Præmierne er 5 supergavekort à 500 kr. til en samlet værdi af 2.500 kr.  

Konkurrenceudbyder er PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Konkurrencen er ikke købsbetinget. En evt. tvist i forbindelse med konkurrencen skal afgøres i henhold til dansk ret.

Vi henviser til vores retningslinjer om behandling af personoplysninger på pfa.dk