Pensionsaftale giver bedre vilkår for at spare op

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om første del af pensionsreformen. Sammen med pensionsreform del II, der kommer til foråret, skal aftalen afhjælpe de såkaldte samspilsproblemer og medvirke til, at det altid kan betale sig at spare op til pension.

Aftalen betyder blandt andet væsentlige ændringer af produktet aldersopsparing, som du kan læse om herunder. PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum anbefaler derfor, at du giver din pensionsordning et tjek.

”Det skal altid kunne betale sig at spare op til pension, og regeringens samlede pensionsreform vil langt hen af vejen medvirke til at løse de såkaldte samspilsproblemer for hovedparten af kunderne. Første del af reformen er stemt igennem, så det er vigtigt allerede nu at sætte sig ind i, hvordan du optimerer dine pensionsindbetalinger fra årsskiftet, hvor aftalen træder i kraft. Jeg vil anbefale, at du undersøger, om du indbetaler til aldersopsparing, og om indbetalingen i så fald er maksimalt udnyttet i forhold til de nye regler.”

Hovedpointer i regeringens pensionsaftale

Ændringer for indbetaling ved aldersopsparing

Hvis du ikke betaler topskat, så er de nye vilkår for aldersopsparing interessante for dig, da aldersopsparingen giver mulighed for at spare op uden at blive modregnet i offentlige ydelser. Det er særligt vigtigt, hvis du har mindre end fem år til din folkepensionsalder.

Med aftalen sker bl.a. følgende ændringer til aldersopsparingen:

  • Har du mindre end 5 år til pension kan du indbetale op til 46.000 kr. om året i 2018 stigende til 51.100 kr. om året (efter skat) i 2023.
  • Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale 5.100 kr. til en aldersopsparing om året (efter skat).
Ændring ved udbetalinger
  • Kapitalpensioner og alderspensioner skal senest være udbetalt 20 år efter pensionsalderen.
  • Den maksimale udbetalingsperiode for ratepension øges fra 10-25 år til 10-30 år.
  • For nytegnede pensionsordninger kan udbetalingen tidligst starte tre år før folkepensionsalderen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til de nye pensionsregler eller andet i forhold til din pensionsordning, er du velkommen til kontakte vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Husk du også kan følge PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum på Twitter ved at klikke her.