Pensionsreform gør det mere attraktivt at spare op til pension

Du kan her få overblik over elementerne i regeringens nye pensionsreform. Reformen blev sat i værk for at gøre det endnu mere attraktivt at spare op, og det er bl.a. sket gennem ekstra skattefradrag og ændrede muligheder for indbetaling til aldersopsparingen.

Nogle af ændringerne er allerede trådt i kraft, mens andre vil blive indfaset frem mod 2020. Se mere under de enkelte punkter.

De vigtigste elementer i den nye pensionsreform

Nyt ekstra skattefradrag på indbetaling til pension

- Indføres gradvist frem mod 2020

 • Skattefradraget er nyt og kommer oveni det fradrag, du allerede har.
 • Fradraget er en ekstra belønning til dem, der sparer op til pension, og munder ud i flere penge udbetalt på pensionsopsparernes lønseddel.
 • Alle får fradrag på op til 70.000 kr. i samlede indbetalinger årligt inkl. ATP.
 • Gevinsten er størst de sidste 15 år til folkepensionsalderen, hvor skattefradraget er 32 procent, mens du ved 15 år eller mere til folkepensionsalderen vil få et fradrag på 12 procent.
 • Hvad skal du selv gøre?
  Du vil automatisk få fradraget på dine indbetalinger, når det indføres. Hvis du indbetaler privat, skal du dog som hidtil kontrollere, at skattefradraget er med på din årsopgørelse fra SKAT.
Ændret indbetaling til aldersopsparingen

- Gælder fra 1. januar 2018

 • Hvis du ikke betaler topskat, så er aldersopsparing interessant for dig, da aldersopsparingen giver mulighed for at spare op, uden at udbetalingerne bliver modregnet i offentlige ydelser. Det er særligt vigtigt, hvis du har mindre end fem år til din folkepensionsalder.
 • Har du mindre end 5 år til folkepensionsalderen kan du indbetale op til 46.000 kr. om året i 2018 stigende til 51.100 kr. om året (efter skat) i 2023.
 • Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale 5.100 kr. til en aldersopsparing om året (efter skat).
 • Hvad skal du selv gøre?
  Vi anbefaler, at du undersøger, om du indbetaler til aldersopsparing, og om indbetalingen i så fald er maksimalt udnyttet i forhold til de nye regler. Vi hjælper dig gerne med at se din ordning igennem, hvis du er i tvivl.
Ændret grundlag for beskæftigelsesfradrag

- Indføres gradvist frem mod 2020

 • Pensionsindbetalinger tæller med i beregningen af beskæftigelsesfradraget, hvor fradraget tidligere blev beregnet af lønnen minus pension. Dermed vil de lavestlønnede have nemmere ved at opnå fuldt beskæftigelsesfradrag og derved få større incitament til at spare op til pension.
Ændring ved udbetalinger

- Gælder fra 1. januar 2018

 • Kapitalpensioner og alderspensioner skal senest være udbetalt 20 år efter den alder, hvor du tidligst kan få pensionen udbetalt.
 • Den maksimale udbetalingsperiode for ratepension øges som udgangspunkt fra 25 år til 30 år.
 • For nytegnede pensionsordninger kan udbetalingen tidligst starte tre år før folkepensionsalderen. I dag er det sådan, at de fleste pensionsordninger, der er oprettet før 2018, kan udbetales fem år før folkepensionsalderen, og pensionsordninger, der er oprettet før 1. maj 2007, kan udbetales, når man fylder 60 år.
Film om pensionsreformen

Du kan også se denne film, hvor PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum og public affairs direktør Janne Bram Jensen forklarer, hvad reformen betyder for den enkelte. Filmen er et webinar, hvor kunder blev guidet igennem de nye regler og kunne stille spørgsmål undervejs.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til de nye pensionsregler eller andet i forhold til din pensionsordning, er du velkommen til kontakte vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Husk du også kan følge PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum på Twitter ved at klikke her.