Lysere udsigter for pensionsopsparingen

Regeringen har nu præsenteret anden del af det pensionsforslag, som blev lanceret i foråret. Med forslaget vil danskerne få en kontant bonus i form af en række fradrag, som betyder, at det altid kan betale sig at spare op til pension uanset modregningen i de offentlige ydelser. Få her et overblik over ændringerne og hør PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum fortælle om forslaget.


Hovedpunkter i regeringens samlede pensionsforslag

Skattefradrag ved indbetaling til pension

De nye regler vil betyde, at man her og nu får en kontant fordel ved at spare op til pension. Det sker ved:

  • Der indføres et nyt ligningsmæssigt fradrag, som omfatter årlige fradragsberettigede pensionsindbetalinger (efter arbejdsmarkedsbidrag) i intervallet 16.000 kr. til 87.000 kr.
  • For indbetalinger de sidste 15 år inden folkepensionsalderen – hvor samspilsproblemet er størst – fastsættes fradraget til 30 pct. af indbetalingerne (i det nævnte interval), svarende til en skatteværdi på knap 8 pct. i en gennemsnitskommune.
  • For fradragsberettigede pensionsindbetalinger, der foretages af personer, som har mere end 15 år til folkepensionsalderen, fastsættes fradraget til 15 pct. svarende til en skatteværdi på knap 4 pct. og en maksimal skatteværdi på knap 2.700 kr.

Skattefordelen kan blive op til cirka 5.500 kr. om året ved en samlet pensionsindbetaling på 87.000 kr. (efter AMB). Beregning: (87.000-16.000) * 30% fradrag * Skatteværdi af ligningsmæssigt fradrag 25,7% = 5.500 kr.

Ændringerne forventes fuldt indfaset i 2023. Startniveauerne for pensionsfradraget er således kun 10 pct. hhv. 20 pct. i 2018 for yngre hhv. ældre.

Pensionsindbetaling vil give ret til beskæftigelsesfradrag

Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides til også at omfatte fradragsberettigede pensionsindbetalinger. Forslaget gavner især personer med relativt lav indkomst, som i dag på grund af indbetaling til pension ikke får et fuldt beskæftigelsesfradrag.

Udligningsskat afskaffes for indtægter fra pensionsopsparing

Den midlertidige udligningsskat for store pensionsudbetalinger afskaffes. Skatten betales af de samlede pensionsudbetalinger (inkl. folkepension), der overstiger et bundfradrag på 397.000 kr. (2018-niveau).

Ændringer for indbetaling til aldersopsparing

Det er ikke fradrag for indbetalinger til aldersopsparingen, som til gengæld udbetales skattefrit, ligesom den ikke modregnes i folkepensionen. Med forslaget sker bl.a. følgende ændringer til aldersopsparingen.

  • Har du mindre end 5 år til pension kan du indbetale op til 46.000 kr. om året i 2018 stigende til 51.000 kr. om året (efter skat) i 2023.
  • Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale 5.000 kr. til en aldersopsparing om året (efter skat).
  • Den maksimale udbetalingsperiode for ratepension øges til 30 år.