Til dig under udbetaling fra PFA Plus:
Din udbetaling i markedsrente nedsættes pga. de nye samfundsforudsætninger

Hvis du får pension udbetalt fra en opsparing i markedsrente i PFA Plus, så betyder nye samfundsforudsætninger, at din månedlige udbetaling vil blive sat ned fra 1. januar 2019. Du vil den 27. november 2018 kunne se dine udbetalinger for 2019 på mitpfa.dk. Her kan du se dem ved at klikke på ”Pensionsplan” – ”Udbetalingsplan” – ”Aftalte udbetalinger”.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 70 80 81 00. Og på mitpfa.dk kan du altid få overblik over din pensionsordning og følge med i, hvordan den udvikler sig. Du kan læse mere om brancheinitiativet og baggrunden her

Nedenfor kan du se uddybende forklaringer, som er forskellige afhængig af, om du har udbetalingssikring eller ej. Hvis du er tvivl om, hvorvidt du har udbetalingssikring, kan du se det på mitpfa.dk.

 

Hvad betyder det for dig, der får pension udbetalt og ikke har udbetalingssikring?

Nedsættelsen skyldes ikke, at din opsparing er blevet mindre

Det er vigtigt at understrege, at nedsættelsen ikke skyldes, at din opsparing er blevet mindre, men derimod at den ventes at vokse mindre fremover, end vi hidtil har antaget. Derfor sænker vi den månedlige udbetaling for at sikre en mere jævn fordeling af udbetalingerne over din pensionstilværelse.

Alternativet ville være at øge risikoen for, at udbetalingerne løbende falder år for år - eller for en endnu større korrektion på et senere tidspunkt, og det synes vi ikke, er en ansvarlig løsning.

Den typiske kunde får det samme udbetalt totalt

Det er vigtigt at sige, at du som kunde set over en årrække normalt vil få mindst det samme ud af opsparingen ved, at vi nedsætter udbetalingen nu. Hvis vi fastholdt en høj udbetaling, ville vi blot tære på din opsparing, så der var mindre at udbetale fremadrettet.

På graferne nedenfor kan du se det illustreret. 

Illustrationen nedenfor viser et stilisteret ydelsesforløb på en ratepension. Vi foretager hvert år regulering af pensionsudbetalingerne.

 Lavere forventninger til det fremtidige afkast medfører forventede faldende ydelser, hvis vi ikke foretog en justering.   
 Nedsættelse af ydelsen forventes at give et mere jævnt forløb, hvilket vi mener er mest ansvarligt.

 

 

 

Hvad betyder det for dig, der får pension udbetalt og har udbetalingssikring?

Du har mulighed for at gøre noget

Du har udbetalingssikring på din pensionsopsparing i PFA Investerer, og i den forbindelse er det vigtigt at understrege, at du fortsat har det sikrede niveau for pensionsudbetaling, som udbetalingssikringen giver dig.
 
Udbetalingssikringen betyder, at vi investerer din opsparing ekstra forsigtigt. Med det meget lave renteniveau er der udsigt til, at du kun vil få et beskedent afkast. Det er baggrunden for, at vi udbetaler din pension mere forsigtigt fremover.
Du har mulighed for at fravælge udbetalingssikringen. I så fald vil du miste den sikkerhed, den giver, men til gengæld vil du have udsigt til et højere afkast og derfor typisk en højere udbetaling.

Nedsættelsen skyldes ikke, at din opsparing er blevet mindre

Det er vigtigt at understrege, at nedsættelsen ikke skyldes, at din opsparing er blevet mindre, men derimod at den ventes at vokse mindre fremover, end vi hidtil har antaget. Derfor sænker vi den månedlige udbetaling for at sikre en mere jævn fordeling af udbetalingerne over din pensionstilværelse.
Alternativet ville være at øge risikoen for, at udbetalingerne løbende falder år for år - eller for en endnu større nedsættelse på et senere tidspunkt, og det synes vi ikke, er en ansvarlig løsning.

Den typiske kunde får det samme udbetalt totalt

Det er vigtigt at sige, at du som kunde set over en årrække normalt vil få mindst det samme ud af opsparingen, selvom vi nedsætter udbetalingen nu. Hvis vi fastholdt en høj udbetaling, ville vi blot tære på din opsparing, så der var mindre at udbetale fremadrettet.

På graferne nedenfor kan du se det illustreret.

Illustrationen nedenfor viser et stilisteret ydelsesforløb på en ratepension. Vi foretager hvert år regulering af pensionsudbetalingerne.

 

Lavere forventninger til fremtidige afkast medfører forventede faldende ydelser, hvis vi ikke foretog en justering. Dog ikke lavere end til det sikrede niveau.

Nedsættelse af ydelsen forventes at give et mere jævnt forløb, hvilket vi mener er mest ansvarligt.

 
Hvis du vil mindske den kommende nedgang i dine fremtidige udbetalinger, har du mulighed for at gøre det ved at fravælge udbetalingssikringen. Til gengæld vil du så ikke længere have det sikrede niveau for pensionsudbetaling, som udbetalingssikringen giver. Der kan derfor være fordele og ulemper ved at fravælge udbetalingssikringen. Vi anbefaler dig at kontakte os for at høre mere om dine muligheder, og det kan du gøre ved at ringe til os på 70 80 81 00.

 
Se her en kort introduktion til de nye forbrugerinitiativer fra Forsikring og Pension