Afkast 2019: Forsigtig optimisme

Set med investeringsbriller blev 2018 et utroligt vanskeligt år med stor nervøsitet på finansmarkederne. En del af uroen forventes at fortsætte i 2019, hvor PFA derfor fortsat vil have fokus på en stram risikostyring, så vi ligesom i 2018 får begrænset konsekvenserne af de negative udsving, der måtte komme.

Tilbageblik

Det begyndte i 2018 med et synkront opsving i de store regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start. Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar som følge af tegn på stigende inflation og dermed stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant fald.

Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte, men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder, herunder starten på handelskrigen mellem USA og Kina – og næsten resten af verden. Samtidig blev Europa hårdt ramt af tyrkisk uro, et Brexit og en italiensk gældskrise. Og derfor blev resultatet et år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor kreditobligationer gav negative afkast, og hvor stats- og realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.

Blik frem i 2019

I PFA forventer vi, at den globale vækst fortsat vil aftage i 2019. Vækstafmatningen er mest tydelig i Europa og Kina, men vores ledende indikatorer for USA begynder også at vise tegn på mildt stress, hvilket maner til forsigtighed. Udviklingen følges løbende, men indtil videre vurderes sandsynligheden for en amerikansk recession og dermed dybere global vækstopbremsning som værende lav i 2019. Desuden udtrykte Trump og Xi optimisme omkring handelsforhandlingerne, som er et af de afgørende globale forhold, men der er fortsat en del vej, før det vil lykkes.

I Europa er den største bekymring fortsat Brexit og hvordan dette kommer til at forløbe, men de mange politiske protester i Frankrig skaber også uro. I den positive ende er, at der er kommet ro omkring de italienske statsobligationer efter en aftale med EU-kommissionen.

Selvom det er beskedent med de helt positive takter på verdens politiske og økonomiske scene, er det stadig muligt at spotte vækstlommer, som kan danne grobund for positive afkast. PFA kigger bl.a. på investeringer i ejendomme, infrastruktur og grøn energi. Så vi går ind i 2019 med en forsigtig optimisme.