PFA Analyse af regeringens tilbud om at hæve efterlønsbidraget skattefrit

Regeringen har bestemt, at det i første halvår af 2018, skal være muligt at trække sit efterlønsbidrag ud, skattefrit. Der har tidligere været mulighed for det samme i 2012, hvor en del danskere benyttede sig af tilbuddet. Regeringen håber på, at ca. 50.000 danskere vil benytte sig af tilbuddet.
Regeringens formål er, at tilskynde danskerne til at arbejde længere, mod til gengæld at få en her og nu belønning i form af den skattefri udbetaling.
Det lyder tillokkende, at man kan få en pæn skattefri udbetaling på over 100.000 kr.  – En lang rejse med familien, en ny carport eller bare helt generelt en økonomisk indsprøjtning. Men udbetalingen har konsekvenser. Melder man sig ud af ordningen nu, kan man ikke fortryde, og man kan altså ikke optages i efterlønsordningen igen.
    

Skattefri udbetaling af efterløn i 2018
Hvem kan få udbetaling ✓ Alle der ikke tidligere har fået udbetalt sit efterlønsbidrag
Krav til borgeren ✓ Man må Ikke have opnået folkepensionsalderen eller være overgået til efterløn
✓ Efterlønsordningen skal skriftligt fravælges
✓ Ansøgning om udbetaling af efterlønsbidraget skal ske skriftligt til a-kassen, senest den 30. juni 2018*.
Opgørelse af udbetalingen

✓ Efterlønsbidrag som er betalt til og med 22. juni 2017 udbetales skattefrit og medregnes ikke i opgørelsen af den skattepligtige  indkomst
✓ Efterlønsbidrag som er betalt efter den 22. juni 2017 og frem til ansøgningstidspunktet udbetales skattefrit og medregnes ikke i  opgørelsen af den skattepligtige indkomst, MEN der skal af disse bidrag svares en afgift på 30 pct.
✓Størrelsen på udbetalingen kan kunderne forhøre sig om hos deres A-kasse.

Konsekvenser ✓ Der er ingen fortrydelsesret
✓ Retten til at melde sig ind i efterlønsordningen igen bortfalder
✓ Retten til seniorjob mistes
*Boet efter én som har indbetalt til efterløn, kan ikke søge om skattefri udbetaling. Der udbetales efter almindelige gældende regler.


Helt de samme punkter gælder i øvrigt for dem der har betalt fleksydelsesbidrag. De ansøger dog hos Udbetaling Danmark.

PFA har i analysen set på, om det kan betale sig at får udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit i år, eller om efterlønsordningen bør bevares.
Det viser sig i PFA’s analysearbejde, at det for mange er en god ide at holde fast i efterlønsordningen. Jo ældre man er, jo bedre er ordningen, uanset om man i dag er bundskatte- eller topskatteyder. Selvom der umiddelbart i nogle tilfælde kan være et økonomisk incitament til at trække pengene skattefrit ud og investere i frie midler eller overføre pengene til en pensionsordning, er det en god ide altid at overveje, om der fx er så stor tryghed i at bevare retten til et seniorjob, at det opvejer den gevinst der vil være ved at hæve pengene i dag, eller om man forventer at kunne arbejde helt til sin folkepensionsalder. Og så handler det i høj grad også om, hvorvidt man tror på, at efterlønsvilkårene består, når man selv opnår efterlønsalderen.

Bundskatteyder nu, bundskatteyder ved pension

Skemaet viser kunder som i dag ligger i bundskat og tjener 350.000 kr., med et pensionsbidrag på 15 % og som indbetaler til efterløn. Her viser det sig, at det for langt de fleste bedst kan betale sig, rent økonomisk, at bevare efterlønsordningen. Og for dem, hvor det rent økonomisk ikke er en fordel, kan det bedst betale sig, at få den skattefri udbetaling og investere i frie midler. For de færreste kan det betale sig at blive i ordningen og arbejde så længe, at man er berettiget til den samlede skattefri præmie.

Se skemaet nederst.


Topskatteyder nu, bundskatteyder ved pension

Skemaet viser kunder som i dag ligger i topskat og tjener 600.000 kr., med et pensionsbidrag på 15 % og som indbetaler til efterløn. Her viser det sig, at det for mange bedst kan betale sig at forblive i efterlønsordningen. Men det kan det til gengæld også i mange tilfælde betale sig at få den skattefri udbetaling i år, og sætte pengene ind på en pensionsordning.

PFA tager ikke imod efterlønsbidraget direkte fra A-kassen, men rådgiver til gengæld kunderne til at indskyde hvad der svarer til den udbetalte efterløn, som et ekstra indskud via deres arbejdsgiver.

Se skemaet nederst.

Efterløn 2018

Tilbud om at hæve efterlønsbidraget skattefrit i første halvår. Hvad er økonomisk mest fordelagtigt?

   

Forudsætninger

  • Samfundsforudsætninger for skat, inflation og afkast
  • Investeringsafkast 4,5 %
  • Pensionsordning 15 %
  • Løn 350.000 kr. om året ved bundskat
  • Løn 600.000 kr. om året ved topskat
  • Folkepensionsalder stiger til 73 år
  • Supplerende pension antages at give mindre pensionstillæg
  • Pensionsreformsforliget fra 6. februar 2018 vedtages
Efterløn  Almindelig efterløn 
Præmie Bevar ordning, tag efterlønspræmie
Frie Hæv efterløn, invester i frie midler
Pension Hæv efterløn, indsæt på pension
 
Bundskat / Bundskat

 

Opsparing 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000  2.500.000  3.000.000  3.500.000  4.000.000 
01-01-1956 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Efterløn  Efterløn  Præmie 
01-01-1958 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Efterløn  Præmie   Præmie  
01-01-1960 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Præmie   Præmie   Præmie  
01-01-1962 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Præmie   Præmie   Præmie  
01-01-1964 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1966 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1968 Efterløn Efterløn Efterløn Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1970 Efterløn Efterløn Efterløn Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1972  Efterløn  Efterløn  Frie   Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1974  Efterløn  Efterløn  Frie   Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1976  Efterløn  Frie  Frie   Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1978  Efterløn  Frie  Frie   Frie   Frie   Frie   Frie   Frie  
01-01-1980  Efterløn  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension
 
Topskat / Bundskat

 

Opsparing 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000  2.500.000  3.000.000  3.500.000  4.000.000 
01-01-1956 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Efterløn  Efterløn  Præmie 
01-01-1958 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Efterløn  Præmie   Præmie  
01-01-1960 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn  Præmie   Præmie   Præmie  
01-01-1962 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn  Efterløn Pension Pension Pension
01-01-1964 Efterløn Efterløn Efterløn Efterløn Pension Pension Pension Pension
01-01-1966 Efterløn Efterløn Efterløn Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1968 Efterløn Efterløn Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1970 Efterløn Efterløn Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1972  Efterløn  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1974  Efterløn  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1976  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1978  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension
01-01-1980  Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension Pension