Opsparing: Danskerne kan hente kæmpe gevinst ved at tjekke omkostninger

Størrelsen af omkostninger har stor betydning for, hvor meget man får ud af det, når man investerer. Derfor kan det godt betale sig at holde øje med omkostninger i fx investeringsforeninger. Og det er netop i år blevet endnu nemmere at sammenligne på grund af nye EU-regler.

Når det handler om langsigtet opsparing, så vil de fleste spare op i deres obligatoriske pensionsordning. Det sker nemlig helt automatisk for de fleste, fordi pension er en del af lønpakken. Det giver imidlertid god mening at supplere pensionsopsparingen med opsparing i frie midler (beskattede penge) fortæller PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum, der her giver et par gode grunde.

"For det første får man fuld fleksibilitet ved at man frit kan vælge, om pengene skal bruges på en uimodståelig terrasse, et forældrekøb eller om de skal gemmes til at forsøde pensionstiden. For det andet giver en god portion frie midler dig mulighed for at lægge den mest optimale pensionsplan til sin tid - især når det gælder samspillet med offentlige ydelser. Samtidig stiller nye regler for gennemsigtighed forbrugerne bedre end nogensinde,” siger Carsten Holdum.

Han peger på, at EU pr. 1.1. 2018 indførte en ny regulering i forbindelse med MiFID-II, der kræver, at investeringsafdelingerne offentliggør de fulde handelsomkostninger i deres fonde. Dermed bliver de årlige samlede omkostninger i procent (ÅOP) endnu mere præcise.   


Lave omkostninger kan give kollektiv milliardgevinst

En ny statistik fra Investering Danmark viser, at der især for frie midler kan være store forskelle på, hvad det koster at investere – målt i samlede årlige omkostninger i procent. Ser man for eksempel på investeringsfonde for danske aktier (med rådgivning), så ligger medianomkostningen på 1,61 pct.. Men omkostningerne kan være op til 2,91pct.
  

ÅOP Årlige omkostninger pr.
100.000 kr.
Samlede opsparing efter 30 år,
hvis man sparer 24.000 kr. op om året
Median 1,61 % 1.610 kr. 950.000 kr.
Dyreste fond 2,91 % 2.910 kr. 823.000 kr.

Forudsætninger: Nutidskroner, afkast på aktier 7 %, inflation 2 %, skat 30 %

Ifølge Markedsrapporten 2017 fra Investering Danmark, har danskere samlet investeret 914 mia. kr. i investeringsforeninger. Hvis det lykkes at nedsætte omkostningerne med blot en promille, så giver det danskerne en samlet årlig gevinst på knap 1 mia. kr., viser Carsten Holdums beregninger.

”For langsigtet opsparing er der altså en stor akkumulerende fordel ved at have lave omkostninger, som for den enkelte kan betyde en forskel i opsparingen på 100.000 kroner eller mere over et livsforløb, vel at mærke efter skat. Selv for dem med mindre opsparinger kan der være mærkbare beløb at hente,” siger forbrugerøkonomen.

Han tilføjer, at det derfor gælder om at finde de investeringsmuligheder, der giver stor risikospredning, har en god dokumenteret afkaststatistik og hvor omkostningerne ligger i den lave ende.

Investeringsomkostninger har betydning for samfundsøkonomien

Vigtigheden af lave omkostninger er også belyst i den seneste rapport fra 2018 fra Penge- og Pensionspanelet, som er nedsat af staten til at yde forbrugerinformation på det finansielle område. Her peger man på, at hver gang omkostningerne stiger med 0,5pct.  om året, så vil det for de fleste svare til, at man skal arbejde to år længere, hvis man vil spare det samme beløb op.

”Udover at en solid opsparing giver økonomisk tryghed for den enkelte, så har staten også en interesse i, at befolkningen har en stor egen opsparing, og dermed råd til i videst muligt omfang at forsørge sig selv. Det er på lang sigt bedst for samfundsøkonomien, hvor midlerne ikke er ubegrænsede,” siger Carsten Holdum.

Er afkast vigtigere end omkostninger?

Lave omkostninger gør det ikke alene, men er omkostningerne uforholdsmæssigt høje i forhold til afkastet, æder det en del af de penge, man ellers kunne have sparret op og fx brugt på at forsøde sig selv senere i livet.

”Et højt afkast er vigtigt. Og det er selvfølgelig godt købmandskab at betale en halv pct. mere, hvis det giver en pct. højere afkast. Problemet er imidlertid at vide, præcis hvem som kan præstere det højeste afkast i fremtiden. Hvorimod der er sikkerhed for, at omkostningerne skal betales,” siger Carsten Holdum.


Fakta - det kan du selv gøre

  • Alle der investerer i en investeringsforening får automatisk oplyst omkostningerne. Det nemmeste kan være at finde den seneste årsopgørelse fra banken. Her fremgår ÅOP (årlige omkostninger i procent). Brug den information til at se, om andre kan gøre det bedre eller billigere.
          
  • De nye regler fra EU under MiFID-II, der trådte i kraft 1.1.2018, kræver, at alle omkostninger skal fremgå på investeringsselskabernes hjemmesider senest d. 1.4. 2018.
    Førhen var der ikke krav om at oplyse indirekte omkostninger, der kan udgøre op til ca. 0,10 pct.