Opsparing i markedsrente - PFA Plus

Den betingede garanti for din pensionsordning er bortfaldet, og du har en ordning i markedsrente, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder, og du løbende får afkast ind på din opsparing. Som udgangspunkt er det PFA, som investerer din opsparing, og du kan vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler, som varierer i forhold til graden af risiko og forventning til afkast. Jo større risiko, du er villig til at løbe, des større er potentialet for at få et højt afkast. Alle investeringsprofiler er med livscyklus, hvor graden af risiko løbende vil blive nedtrappet i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Du kan uden ekstra omkostninger ændre din investeringsprofil på Mit PFA, hvis du fortsat indbetaler til din ordning. Her finder du også investeringsguiden, som kan give dig et overblik over, hvilken investeringsprofil der matcher dine ønsker til afkast og risiko.

 

Hvis du foretrækker selv at bestemme, hvilke fonde din opsparing skal investeres i, har du mulighed for at vælge Du Investerer.

Læs mere om opsparing i PFA Plus ›

PFA KundeKapital – en unik model for overskudsdeling

De fleste selskaber har ejere eller aktionærer, som får overskuddet fra virksomheden udbetalt som udbytte. Sådan er det ikke i PFA Pension, hvor ejerne helt tilbage i 1917 besluttede, at det meste af overskuddet i stedet skal gå videre til kunderne. Det sker gennem PFA KundeKapital, der kan sammenlignes med en investering i PFA Pension, der giver dig mulighed for at få en ekstra høj forrentning på en del af din opsparing. 

Ligesom andre investeringer er KundeKapital forbundet med en risiko. Sammen med egenkapitalen indgår den nemlig i PFA Pensions kapitalgrundlag, som skal være med til at dække, hvis PFA Pension kommer ud for tab. KundeKapital kan derfor blive mindre og i værste fald forsvinde.

Den del af KundeKapital, som indgår i din egen opsparing, kaldes Individuel KundeKapital, og den får mindst samme forrentning som egenkapitalen i PFA Pension. Derudover er der mulighed for en ekstra forretning gennem den fælleskasse i PFA Pension, som kaldes Kollektiv KundeKapital, og hvor PFA Pension selv fastsætter en del af forrentningen. Når du har KundeKapital, går et beløb svarende til 5 procent af dine indbetalinger til opsparing i PFA Plus til Individuel KundeKapital. Forrentningen af Individuel KundeKapital overføres til den øvrige opsparing.

Læs mere om KundeKapital, og se afkastet ›

Du kan fravælge KundeKapital

Du kan til- og fravælge KundeKapital for fremtidige indbetalinger på mitpfa.dk. Selvom du fravælger KundeKapital, vil allerede opsparet Individuel KundeKapital blive bevaret og ikke blive ændret til almindelig opsparing.