Se din udlodning på Mit PFA

Hvis du har haft profil 2-7 i Bankpension, så har du fået en andel af Bankpensions ufordelte midler (egenkapital og kollektivt bonuspotentiale) overført til din pensionsordning i PFA. Du kan se din udlodning på Mit PFA i opsparingsoversigten, som ligger under Opsparing (står anført som et overførselstillæg). Hvis du har KundeKapital, er udlodningen fordelt på andel til opsparing og andel til KundeKapital.

 

Hvis du har haft profil 1 i Bankpension, modtager du ikke en andel af Bankpensions ufordelte midler.

Hvordan er udlodningen beregnet?

Udlodningen er fordelt ud fra en delingsplan, som er besluttet af Bankpensions bestyrelse og vedtaget på Bankpensions generalforsamling den 9. juni 2016. Udlodningen er beregnet ved en forholdsmæssig fordeling af Bankpensions egenkapital og rentegruppernes samlede kollektive bonuspotentiale til medlemmer i profil 2-7 på grundlag af depoternes størrelse pr. 30. juni 2015, hvor opbygningen af kollektivt bonuspotentiale ophørte.

Din individuelle andel af udlodningen er modregnet eventuelle forhåndstildelte pensionstillæg siden 30. juni 2015 samt værdien af forventet tilbagebetaling af eventuel udligningsværdi. Det betyder, at der ikke længere vil være ”gæld” på din ordning i form af eksempelvis ”skyldig bonus” eller andet.

Vær opmærksom på, at det viste overførselstillæg (udlodning) indeholder ikke-afregnet  pensionsafkastskat (PAL-skat). PAL-skatten fremgår af ”Ikke afregnet pensionsafkastskat” sammen med øvrig ikke-afregnet PAL-skat fra din ordning i Bankpension.

Restudlodning

PFA Pension har den 6. oktober 2017 foretaget restudlodningen af Bankpensions ufordelte formue til medlemmerne fra Bankpension efter fusionen med PFA Pension.

Udlodningen af formuen er fordelt forholdsmæssigt til de medlemmer, der havde deres opsparing i investeringsprofil 2-7 i Bankpension, på grundlag af depoternes størrelse den 30. juni 2015. Samlet set er der udloddet 2,95 mia. kr. Restudlodning forudsætter, at du var medlem i Bankpension den 30. september 2016 og stadig har det depot i PFA Pension, du fik overført ved fusionen. Restudlodningen er forrentet med afkastet i den valgte investeringsprofil siden den 30. september 2016. Du kan se, hvad du samlet set har fået, på Mit PFA.