Velkommen til ordningen for det tidligere Bankpension

I Bankpensions ordning har du en attraktiv pensionsordning, som består af en række forsikringer og en opsparing.

Sådan ser din pensionsordning ud

Du er omfattet af pensionsordningen, når du bliver ansat, du skal dog være fyldt 18 år. Som udgangspunkt vil du være dækket af nogle basisforsikringer, og din opsparing vil blive investeret i markedsrente i investeringsprofil C, som har en middel risiko og forventninger til afkast. Du har mulighed for at tilpasse dine forsikringsdækninger og ændre din investeringsprofil, så de passer til dine ønsker og behov.

 

  Opsparing

opsparing Standard* valgmuligheder læs mere
Investering af din opsparing                    Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D, PFA Valgfri eller Du Investerer

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

Udbetalingssikring Nej Kan tilknyttes investeringsprofil A og B Om PFA KundeKapital
PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform

Op til 58.500 (2021) kr. indbetales som udgangspunkt til en 10 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension

Du kan også vælge livspension eller aldersopsparing Om opsparingsformer

 
  Forsikringer

Forsikringer Standard* valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne                     
– løbende udbetaling
50 % af din løn (dog min. 195.960 kr. (2021))             Kan vælges ned til 1 %, dog min. 195.960 (2021) og maks. op til 80 % af din løn             Om PFA Erhvervsevne

PFA Erhvervsevne
- forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse

80 % af lønnen
Inkl. PFA Erhvervsevne løbende udbetaling 

  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr. Op til 500.000 kr. Om PFA Erhvervsevne
PFA Kritisk sygdom 208.466 kr. (2021) Op til 750.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom til børn 0 kr. Op til 750.000 kr.
PFA Liv 100 % af din løn (dog min. 449.413 kr. (2021)) Samlet dækning på 50 - 800 % af
lønnen (dog min. 449.413 kr.) 
Om PFA Liv
Børnepension 0 % af din løn  Op til 25 % af din løn
Ægtefælle-/samleverpension 0 % af din løn  Op til 100 % af din løn
PFA Helbredssikring Inkl. børnedækning  Til ægtefælle eller samlever  Se i forsikringsoverblikket på mitpfa.dk, om du er omfattet af PFA Helbredssikring 

*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Det er nemt at få overblik

Du vil få en velkomstpakke fra PFA, som indeholder et velkomstbrev, en pensionsoversigt og en oversigt over dine muligheder for at tilpasse din pensionsordning. Du har også mulighed for at logge på Mit PFA med dit NemID, hvor du kan finde alt om din nye pensionsordning. Det er en god idé at starte med at opdatere dine personlige oplysninger på Mit PFA og tilmelde dig PFA Fokus, så er du sikker på at få målrettede informationer om din nye pensionsordning og anbefalinger, som afspejler dine personlige behov.

Book en rådgivningssamtale

Det er en god idé at bruge lidt tid på at sætte sig ind i den nye pensionsordning. Har du de rigtige forsikringsdækninger? Afspejler investeringsprofil C dine ønsker til afkast og risiko?
PFA anbefaler altid nye medarbejdere at få en rådgivningssamtale, så vi sammen kan sikre, at din pensionsordning matcher dit liv og dine behov.

Sparer du nok op?

Hvilken pensionisttilværelse drømmer du om? Og sparer du nok op til at kunne realisere dine drømme? Pensionsplanen på Mit PFA kan give dig nogle af svarene. Her finder du bl.a. dit Pensionstal, der er et udtryk for, hvor stor en andel af din nuværende indtægt, du vil have til rådighed, når du går på pension.

Har du eksempelvis et Pensionstal på 80, betyder det, at du vil have ca. 80 procent af din nuværende månedlige løn efter skat til rådighed i de første 20 år, når du går på pension.

Passer dine forsikringer til dine og familiens behov?

Dine forsikringer vil i videst muligt omfang svare til dine nuværende forsikringer i Bankpension, men der vil være ændringer i dækninger og vilkår. Du kan se dine forsikringsdækninger på Mit PFA, og hvis du udfylder oplysningerne om dig selv, kan du få en anbefaling til hvilke forsikringsdækninger, der vil matche dine og familiens behov. Det er nemt at hente informationer om dine øvrige forsikringer fra PensionsInfo, så du kan få en samlet anbefaling.