PFA EarlyCare sikrer dig hurtig hjælp

PFA EarlyCare er en del af din forsikring PFA Erhvervsevne, og den giver dig mulighed for at få hjælp fra første dag, hvis du bliver sygemeldt af din læge i 14 dage eller mere.

PFA EarlyCare kan eksempelvis være en hjælp ved stress, hvor en tidlig indsats kan gøre en stor forskel. Derudover hjælper PFA EarlyCare ved alle psykiske samt fysiske sygdomme. Det kan nemlig have store omkostninger både personligt, privat og på arbejdet, hvis ikke der sættes tidligt ind med hjælp og sparring.

Sådan bruger du PFA EarlyCare

Når du har fået en sygemelding af din læge på 14 dage eller mere, skal du ringe til PFA EarlyCare Hotline på 70 80 75 05. Her sidder et team af Health Guides klar til at lytte og rådgive. De er uddannet til at sammensætte et individuelt PFA EarlyCare forløb, så du kommer godt og trygt igennem dit sygdomsforløb.

Det hele menneske i centrum

Hjælpen er mest effektiv, når den tager udgangspunkt i det hele menneske. Derfor kommer du i dit forløb hele vejen rundt om alt fra kost og motion til søvn, trivsel og mental sundhed – uanset hvad din sygemelding handler om.

Er du i tvivl, om du er dækket af PFA EarlyCare, så tjek din ordning på Mit PFA.

PFA Helbredssikring

Det er muligt at tilføje en PFA Helbredssikring til din øvrige forsikringspakke.

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Dine børn under 24 år vil også være omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om PFA Helbredssikring >

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom >

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 100.000 kr. (2017) som er vores minimumsdækning. Du har mulighed for at øge dækningen op 750.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA >

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få udbetalt op til 80 procent af din dækningsgivende løn. Forsikringen oprettes som en kronedækning, og standarddækningen er 180.000 kr., og kan vælges fra 100.000 kr. til 600.000 kr. Den ønskede dækning må dog ikke udgøre mere end de nævnte 80 procent af din dækningsgivende løn.  

Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening skal være nedsat med minimum 50 procent for, at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne.

Forsikringen bliver udbetalt løbende, og du kan tidligst få udbetaling når vi har vurderet, at din erhvervsevne har været nedsat i mindst 3 måneder, dette kalder vi for en karensperiode. Du kan få udbetaling, så længe der er dokumentation for, at din erhvervsevne er nedsat. Udbetalingerne stopper dog senest ved aftalte pensionsalder.

Alle udøvende fysioterapeuter har tilknyttet 2 års faginvaliditet.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder desuden indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom* og PFA Liv fortsætter, og PFA overtager også de aftalte indbetalinger til din opsparing, så der fortsat spares op til din pensionisttilværelse.

Der er som udgangspunkt tilknyttet indbetalingssikring på det obligatoriske og frivillige bidrag, og du har kan kun mulighed for, at fravælge indbetalingssikringen for den frivillige del. 

*i tilfælde af, at du har udvidet din dækning ved PFA Kritisk sygdom med børnedækning er det ikke muligt, at få indbetalingssikring på børnedækningen.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.
Læs mere om nærmeste pårørende [linker til pfa.dk hvis eksisterende kunde, v. ny kunde link til virksomhedens side om begunstigelse (fremgår længere nede i skabelonen)]

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 500.000 kr. (2017) men du har mulighed for at ændre dækningen fra 100.000 kr. (2017) til 2.000.000 kr. (2017).

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være >

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at lave en dækning på op til 50.000 kr. (2017). PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.