Rådgivning - få det fulde udbytte

For at få det fulde udbytte af din nye pensionsordning, skal du booke en rådgivningssamtale.

Sammen med rådgiveren fra PFA skal du bl.a. tage stilling til, hvordan din opsparing skal investeres, hvad du vil gøre med din nuværende opsparing, og hvem du vil sikre, hvis der sker dig noget.

Book en rådgivningssamtale

Vi anbefaler, at du ringer til PFA på 70 80 82 42 for at booke en rådgivningssamtale. Ved at ringe til PFA sikres du, at der er afsat korrekt tid til din samtale. Alternativt kan du booke din rådgivningssamtale via bookingportalen. Inden samtalen vil du modtage en e-mail fra PFA, hvor du bliver bedt om at give PFA en række oplysninger om dig selv. Rådgiveren vil bruge disse oplysninger til at forberede sig inden samtalen. Efter rådgivningssamtalen vil du få tilsendt et evalueringsskema. 

Brug for anden rådgivning? 

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag.

Læs mere om PFA Sundhedslinje

HR- og Ledersparring

Som kunde i PFA har I adgang til HR- & Ledersparring, som i en travl hverdag med mange HR og ledelsesmæssige udfordringer kan hjælpe dig til at finde gode måder at håndtere udfordringerne på.

Læs mere om HR- og Ledersparring

Seniorrådgivning

Hvis du er 55 år eller derover, vil du automatisk få tilbudt seniorrådgivning, når du indtaster dit CPR-nummer i bookingportalen. I seniorrådgivningen vil der være særligt fokus på bl.a. udbetalingsplanlægning, samspil med sociale ydelser, fri kapital og arveforskud.  


Vælg den rådgivning, der passer dig

RådgiverRådgivning på din lokation

Rådgivning på din arbejdsplads foregår i dagtimerne. I forbindelse med rådgivningssamtalen vil du få en anbefaling til, hvordan du optimerer din pensionsordning, så den passer til din familiemæssige og økonomiske situation.

FleksibilitetWebrådgivning

Webrådgivning har det samme indhold og benytter de samme skærmbilleder, men foregår direkte på din pc eller tablet, mens du taler med en pensionsrådgiver i telefonen. Denne rådgivningsform giver større fleksibilitet og mulighed for rådgivning derhjemme og eventuelt med deltagelse af ægtefælle eller samlever.

Du kan få webrådgivning
mandag – torsdag fra kl. 8.15–20 og fredag fra kl. 8.15-16.

Bliv ringet opTelefonisk rådgivning

Hvis du har et par konkrete spørgsmål, som du gerne vil have et hurtigt svar på, kan du ringe til PFA på 70 80 82 42. Her vil dit opkald blive besvaret af et team, som har et indgående kendskab til mulighederne i din pensionsordning.

Du kan ringe mandag-torsdag fra kl. 8.00 – 16.30 og fredag 08.00 – 16.00.

Mit PFAMit PFA

Pensionsplanen på Mit PFA kan give dig et indblik i din fremtidige økonomi. Her kan du se hvor stor en andel af din nuværende løn, du kan forvente at have til rådighed, når du går på pension.

I udbetalingsplanen kan du foretage simuleringer og se betydningen af at ændre pensionstidspunkt og øge indbetalingen.

 

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en socialfaglig baggrund, og de kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små.

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 80 82 42 mandag - torsdag fra kl. 8.30 til 17 og fredag fra 8.30 til 16.

HR- og Ledersparring

Som kunde i PFA har du adgang til HR- & Ledersparring, som i en travl hverdag med mange HR og ledelsesmæssige udfordringer kan hjælpe dig til at finde gode måder at håndtere udfordringerne på. Måske står du over for en vanskelig samtale med en medarbejder, eller måske skal du have en medarbejder godt tilbage efter sygdom.

Stress og trivsel

HR- & Ledersparring hjælper med råd og vejledning i konkrete individuelle personsager samt generelt i forhold til viden om stress og trivsel, indsatser og plan for tilbagevenden. PFA har den holdning, at lederen er en central medspiller, som vi gerne vil klæde på og støtte i håndteringen af stress og mistrivsel, hvilket også kan indebære, at vi tilbyder en samtale med medarbejder og evt. leder.

Den svære samtale

Hvis du har brug for at få sparring eller bare tænke højt sammen med en faglig sparringspartner, kan du også hente hjælp via HR- & Ledersparring. Måske har du mistanke om, at en medarbejder har et misbrug af fx alkohol eller stoffer, eller en medarbejder har spredt sygefravær, som I skal tale om. Det kan også være en medarbejder, som har fået en kritisk sygdom, som skal tackles både ledelsesmæssigt og praktisk, eller måske er der en medarbejder, som ikke fungerer grundet private problemer. I nogle situationer kan din henvendelse føre til, at vi tilbyder at tale med medarbejderen.

Lovgivning

HR- & Ledersparring er opdateret på den relevante lovgivning inden for sygdom og arbejdsfastholdelse, lov om sygedagpenge, fleksjob herunder også a-kasse, efterløn og fleksydelse, men også samspillet med forsikringsydelserne i PFA. Vi yder således rådgivning i forhold de kommunale ydelser og regler som fx mulighedserklæring, fast track og jobafklaring. 

Du kan ringe til PFA HR- og Leder sparring på 70 80 82 42 inden for normal åbningstid.