PFA Helbredssikring

Læs mere om PFA Helbredssikring og tilmeld dig her

Tilmeld dig

PFA Helbredssikring

Du har mulighed for at købe en PFA Helbredssikring, så du hurtigt kan komme til undersøgelse eller behandling, hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade.

   

Sådan bruger du din Helbredssikring

Telefon1. Kontakt din læge
 

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt en henvisning eller anbefaling* til behandling. Det sikrer, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling.

Oplever du symptomer på stress behøver, du ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

*en anbefaling har du fx brug for, hvis din læge vurderer, at du kunne have gavn af zoneterapi eller akupunktur – de to behandlingsformer kan læger nemlig ikke lave en traditionel henvisning til.

Bliv ringet op2. Ring til PFA Sundhedscenter på
70 24 50 01     

Når du har været hos din læge, skal du ringe til os for at få godkendt undersøgelsen og/eller behandlingen, som din læge har givet dig en henvisning eller anbefaling* til. Du får som regel godkendelse med det samme. Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Du får desuden et brev med godkendelsen med posten eller i din e-Boks. Det gælder dog ikke psykologbehandling, hvor du bliver ringet op af psykologen for at aftale et tidspunkt.

Forsikring3. Kom i gang med undersøgelse og behandling

Vi anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk.

Vi afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

Din dækning

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

Din Helbredssikring omfatter bl.a.:
• Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger 
• Psykolog (behovsbestemt)
• Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)
• Kiropraktor og fysioterapeut (behovsbestemt)
• Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
• Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)
• Genoptræning (op til 24 måneder)
• Rekreationsophold (op til tre måneder)
• Medicin (op til 24 måneder)
• Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30 samt under 18)
• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til tre måneder)
• Transport
• Second opinion

Hvad dækkes ikke?
• Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
• Kosmetiske operationer  
• Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
• Behandling af barnløshed
• Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
• Behov for behandling skal være opstået i forsikringstiden    

Log på Mit PFA og se hvilke vilkår, der gælder for dig.     

Få hurtig hjælp ved symptomer på stress

Du har mulighed for at få hurtig hjælp, hvis du oplever symptomer på stress. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

Dine børn har samme dækning som dig

Dine børn op til 24 år er automatisk dækket af din helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om Helbredssikring på pfa.dk og på mitpfa.dk i dine pensionsvilkår, under afsnittet ”Særlige pensionsvilkår for PFA Helbredssikring”, hvor de detaljerede betingelser for din PFA Helbredsikring er beskrevet.

Tilmeld dig PFA Helbredssikring

Tilmeld dig PFA Helbredssikring ved at udfylde nedenstående blanket. Du kan indsende den udfyldte blanket via Mit PFA ved at vedhæfte den i en ny besked eller sende den med almindelig post til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.  

 
PFA Helbredssikring til din partner

Du har mulighed for at tilkøbe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever. Din partners helbredssikring betales én gang om året via Betalingsservice.