Samlede kontaktoplysninger for administratorer

PFA Pension (Hovedkontoret)

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø
Tlf. 39 17 50 00
CVR. 13 59 43 76

 

PFA Rådgivningscenter

Tlf. 70 12 50 00
E-mail: pfa.dk/kontakt
Rådgivning om pension og forsikring, tilpasning af ordning m.v.

 

PFA Sundhedscenter

Tlf. 70 24 50 01
E-mail: pfa.dk/kontakt
Hvis en medarbejder får brug for sin PFA Helbredssikring, PFA Kritisk sygdom, PFA Erhvervsevne, eller hvis du/I har spørgsmål om sundhed og helbred.

 

PFA Indbetalingskonsulenter

Tlf. 39 17 62 99
Rådgivning og support om indberetninger og PFA AdministratorPortal.

 

Juridisk Service

Tlf. 39 17 61 16
Om lovgivning på pensionsområdet.

 

Ved dødsfald

Tlf. 39 17 56 56
Til efterladte – alle henvendelser ved dødsfald.

 

Familieret

Tlf. 39 17 56 56
Alt om begunstigelse, udbetaling ved død, ændring af begunstigelser, særeje, båndlæggelse og ægtefællepension.