Sundhedstilbud til virksomheder

Langt de fleste af jeres medarbejdere kan få en bedre hverdag med et højere energiniveau, hvis virksomheden har fokus på forebyggelse og sundhed.

Bliv kontaktet af en kundechef

Fokus på medarbejdernes performance

 

30 % lavere sygefravær 

79 % reduktion af smerte 

20 % øget produktivitet 

 

Forskning viser, at en tidlig og integreret indsats er afgørende for at opnå færre langtidssyge og et højere energiniveau i hverdagen.

PFA gør det enkelt at ændre adfærd til en sundere livsstil, så medarbejderne får et øget energiniveau og dermed mulighed for i højere grad at udnytte deres potentiale og forbedre virksomhedens produktivitet. 

 

Forebyggelse giver øget energiniveau og performance - styrk sundheden i din virksomhed

PFA’s arbejdsmetode

I PFA arbejder vi med strategisk sundhed og forebyggelse baseret på den seneste forskning og evidens. Vi indgår i partnerskab med vores kunder, så sundhedsindsatserne støtter op om virksomhedens samlede strategi.

 

image

Sundhedsscreening

I får en fyldig rapport, som giver et overblik over den generelle sundhedstilstand i virksomheden. Resultaterne vil samtidig fungere som baseline for effektmålingerne. 

image

Motiverende værktøjer

Medarbejderne kan få inspiration og sparring fra det motiverende selvhjælpsværktøj PFA Sund, og kan derudover ringe til PFA Sundhedslinje og få hjælp til livstilsændringer. 

image

Sundhedsstrategi

I fællesskab fastlægger vi jeres sundhedsstrategi ud fra nuværende indsatser, effekten af disse samt jeres målsætninger. 

image

Implementering og effektmåling

Sundhedsindsatserne består af enkle, evidensbaserede aktiviteter med stor effekt, som engagerer og forebygger på alle niveauer.

Vi måler effekten både før, under og efter sundhedsindsatserne. 

 

 

 

Målrettet stressforebyggelse – der gør en forskel

Lederne spiller en afgørende rolle, når det handler om at håndtere de udfordringer, der relaterer sig til stress i arbejdslivet. Men det kræver den rette viden og værktøjer at håndtere og forebygge stress. Derfor har vi udviklet et forløb med fokus på stresshåndtering og –forebyggelse i samarbejde med erhvervspsykolog Marie Kingston, medforfatter til årets ledelsesbog i 2016 ”Stop stress – en håndbog for ledere”. Se, hvad Nordisk Film TV siger om forløbet i filmen herunder.

 

 

 

Vil du høre mere om stresshåndtering og –forebyggelse?