Investorer vil undersøge OW Bunker-sagen

En række institutionelle investorer har taget initiativ til en undersøgelse af OW Bunker-sagen. Formålet er at forstå hændelsesforløbet og skaffe et informationsgrundlag, der kan bruges til at vurdere, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende.

De institutionelle investorer bag undersøgelsen har et ansvar over for deres medlemmer og kunder for at afdække, om det er muligt at få dækket nogle af de tab, de har lidt som følge af OW Bunkers konkurs.

Formålet er at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende, der kan føre til økonomisk kompensation. OW Bunkers konkurs var en betydelig, usædvanlig og meget negativ begivenhed på det danske børsmarked, og der er et særdeles stort behov for at forstå hændelsesforløbet og, ommuligt, at få placeret et ansvar.

Det er advokatfirmaet Accura, der, i samarbejde med advokatfirmaet Bruun & Hjejle og assisteret af revisionsfirmaet EY, vil gennemføre undersøgelsen på vegne af de institutionelle investorer. Undersøgelsen vil omfatte hændelsesforløbet i forbindelse med børsnoteringen og forløbet op til konkursen.

Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af OW Bunker i perioden fra børsnoteringen indtil konkursen.

Undersøgelsen vil give de deltagende institutionelle investorer et beslutningsgrundlag i form af en juridisk vurdering af mulighederne for at få placeret et ansvar og få økonomisk kompensation. På baggrund af undersøgelsen vil de deltagende institutionelle investorer hver især tage stilling til det videre forløb.

Deltagende institutionelle investorer omfatter blandt andre:
ATP, PFA, AP Pension, DIP, Industriens Pension, JØP, Maj Invest, PensionDanmark og SEB.

For yderligere information kontakt Morten Jeppesen, direktør, Koncernkommunikation & Public Affairs, Tlf.: 21 57 83 66, E-mail: mjp@pfa.dk