PFA’s samhandel med Umwelt og investering i Resolution Real Estate Fund IV

I forlængelse af den medieomtale, der har været af PFA’s samhandel med virksomheder, hvortil PFA’s koncernchef Henrik Heideby har – eller har haft familiære relationer, har formandskabet for bestyrelsen i PFA anmodet PFA’s eksterne revisor, Deloitte, om at gennemføre en undersøgelse af forholdene omkring PFA’s samhandel med Umwelt A/S og PFA’s investering i ejendomsfonden Resolution Real Estate Fund IV.

PFA’s bestyrelse er i dag blevet orienteret om resultaterne af denne undersøgelse.

Deloitte har – med inddragelse af juridisk ekspertise – vurderet, at Henrik Heideby på det foreliggende grundlag ikke har overtrådt habilitetsbestemmelser i lovgivningen.

Det er samtidig vurderingen fra Deloitte, at det ville have været hensigtsmæssigt om Henrik Heideby i den løbende samhandel med Umwelt og i forbindelse med investeringen i ejendomsfonden mere aktivt havde søgt at afklare og beskytte sin habilitet.

Bestyrelsen har taget den samlede redegørelse til efterretning.

Bestyrelsen vil tage initiativ til en præcisering af de interne retningslinjer og implementeringen heraf.