PFA hilser pensionskommision velkommen

Landets største kommercielle pensionsselskab PFA glæder sig over dagens udmelding i dagbladet Børsen fra skatteminister Morten Østergaard (R), som åbner for en kommission, der skal rydde op i pensionsjunglen.

Tanken om en egentlig kommission kommer fra overvismand Hans Jørgen Whitta-Andersen, der i avisen også bakkes op af Nina Smith, der er professor ved Aarhus Universitet og medlem af Velfærdskommissionen.

Koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen fra PFA forklarer, at pensionsselskabet gennem noget tid har været bekymret på vegne af den danske pensionsmodel, som ofte betegnes som verdens bedste.

”Det var også baggrunden for, at vi i begyndelsen af marts gik ud med en opfordring til regeringen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge, i hvilket omfang det samlede skattetryk og modregningsregler udhuler danskernes incitament til selv at spare op til pensionen,” siger Lars Ellehave-Andersen, der mener, at det haster med at få udredningsarbejdet sat i gang.


Skab gennemsigtighed ”Selv om mange lønmodtagere i dag er omfattet af rigtig gode pensionsordninger, og derfor er med til at løfte en del af forsørgerbyrden af statens skuldre, så er der hastende behov for, at vi får sikret et godt samspil mellem offentlige ydelser, den sammensatte skat og så danskernes egne pensionsordninger. Ellers risikerer vi, at nogle borgere bliver fanget på det forkerte ben og hverken har en god pensionsordning og samtidig må se de offentlige ydelser skrumpe ind, fordi staten er nødt til at tilpasse sig de nye tider,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Han håber samtidig på, at udredningsarbejdet vil kunne skabe større gennemsigtighed. ”Det skal være sådan, at den enkelte dansker har en reel chance for at se, hvordan økonomien som pensionist kommer til at se ud. Kun på den måde kan hver enkelt af os sikre, at vi får sparet det op til livet som pensionist, som vi gerne vil have,” siger Lars Ellehave-Andersen

Han understreger, at det ikke er afgørende for PFA, om det er en arbejdsgruppe eller en kommission, der skal foretage udredningsarbejdet.


Opsparing skal kunne betale sig ”Vi har bare et stort ønske om, at få beskyttet den danske pensionsmodel. Det her må ikke blive en kamp mellem det offentlige og pensionsselskaberne om, hvem der skal betale. I stedet handler det om at sikre, at vi får den helt rigtige balance i tingene. Vi skal have etableret et system, hvor det altid – uanset indkomst - skal kunne betale sig at spare op til sin pension,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Samtidig slår koncerndirektøren fra PFA fast, at der også for samfundet er en stor gevinst at hente. ”Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi at komme til at stå i en situation, hvor der i løbet af relativ få år vil opstå et økonomisk hul i velfærden, hvor staten får mere end svært ved at kunne honorere borgernes fulde efterspørgsel efter velfærd,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Ifølge PFA’s beregninger vil alene den stigende andel af ældre medføre, at der mangler 90 mia. kr. til velfærd i 2025 - selv når velfærdsforbruget øges med 2 pct. årligt i perioden.

Lars Ellehave-Andersen slår fast, at PFA står klar til på alle måder at bakke op om en kommissions forestående arbejde.