Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S

Til aktionærerne i PFA Holding A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den
23. april 2014 kl. 16.00, som afholdes hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Marlene Rugaard Jensen
Advokat - Direktionsstab
T: 39 17 50 24
M: 24 59 56 36
E: mrj@pfa.dk