PFA kompenserer kunder og ændrer praksis efter børsen artikel

Pensionsselskabet PFA har i dag truffet beslutning om, at tilbagebetale 1309 kunder de penge, som kunderne er gået glip af i forbindelse med, at de har trukket sig ud af deres pensionsordninger i PFA før tid.

Beslutningen kommer efter, at dagbladet Børsen i går skrev, at PFA og Danica straffer de kunder, som vælger at gå på pension før tid.

Koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen forklarer beslutningen med, at der ikke skal herske tvivl om, at PFA ikke ønsker at stille sine kunder dårligere end de øvrige pensionsselskaber på markedet.

”Det er selvfølgelig træls at havne på forsiden af Børsen med sådan en sag. Men jeg må omvendt bare sige, at vi med artiklen blev opmærksomme på, at vi har et problem i forhold til andre pensionsselskaber. Det retter vi nu op på fremadrettet, og gør skaden god igen i forhold til de kunder, som allerede er kommet i klemme,” siger Lars Ellehave-Andersen.

PFA har i modsætning til andre pensionsselskaber droppet de høje ydelsesgarantier, når kunder har valgt at træde ud af deres pensionsordninger før tid. I stedet er kunderne blevet afregnet med den såkaldte depotrente, som siden 2009 har været op til to pct. lavere, end det kunderne ville have fået, hvis de var blevet til det aftalte pensionstidspunkt.

”Vi har indtil nu haft opfattelsen af, at vores praksis flugtede med de øvrige pensionsselskabers måde at gøre tingene på. Vi er nu blevet klar over, at det ikke er tilfældet, og derfor ændrer vi praksis fremadrettet, og samtidig kompenserer vi de kunder, som har fået mindre udbetalt, end de ville have gjort i et andet pensionsselskab,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Han understreger, at PFA som selskab ikke har draget fordel af situationen. I stedet er pengene blevet hos de pensionskunder, der ikke er gået på pension før tid.

Lars Ellehave-Andersen forklarer, at i alt 1309 kunder siden 2009 har fået mindre udbetalt i PFA i forbindelse med en tidlig pensionering, end de ville have fået udbetalt i et andet pensionsselskab.

”I de knap 500 tilfælde, hvor tilbagebetalingen drejer sig om mindre end 100 kr., udbetaler vi 100 kr. De resterende 825 kunder får i gennemsnit tilbagebetalt 4952 kr. Tilbagebetalingen varierer fra godt 100 kr. til i nogle få tilfælde over 100.000 kr. I alt skal vi tilbagebetale godt 4 mio. kr.,” siger Lars Ellehave-Andersen. Han forklarer, at den enkelte kunde ikke behøver at gøre noget.

”Siden Børsens artikel mandag har vi brugt tiden på at identificere de kunder, som skal have penge tilbage, og samtidig sikre, at vores IT-system fremadrettet kan håndtere den nye praksis. I løbet af de kommende måneder vil de kunder, der har modtaget for lidt, blive kompenseret automatisk. Kunderne behøver ikke gøre noget - PFA henvender sig til dem. Og praksis vil samtidig være ændret i fremtiden” siger Lars Ellehave-Andersen.

Koncerndirektøren fortæller, at det kun har været nødvendigt at regne tilbage til 2009, fordi det først var på dette tidspunkt, at den såkaldte depotrente har ligget lavere end den rente, som kunderne skulle afregnes med på pensionstidspunktet.

”Vi beklager selvfølgelig over for de kunder, som er blevet berørt af dette. Men med dette initiativ skulle al tvivl om, at man som kunde er ligeså godt stillet i PFA som i andre pensionsselskaber, være manet til jorden,” siger Lars Ellehave-Andersen.