PFA-Topchef glæder sig over Dong-investering

PFA’s koncernchef Henrik Heideby glæder sig over, at Dong Energy A/S’ aktionærer i dag på en ekstraordinær generalforsamling har godkendt den planlagte kapitaludvidelse i selskabet.

PFA, der er Danmarks største kommercielle pensionsselskab, køber aktier i Dong Energy A/S for 800 mio. kr. i forbindelse med kapitaludvidelsen. De resterende aktier for i alt 12,2 mia. kr. opkøbes af Goldman Sachs gennem New Energy Investment s.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Forsikringsaktieselskab og de eksisterende minoritetsaktionærer SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og  Nyfors Entreprise.

”Det er godt, at kapitaludvidelsen nu er faldet på plads. Både for Dong, for den danske stat og ikke mindst for pensionskunderne i PFA. Jeg er sikker på, at med den nye ejerkreds vil det være muligt at udvikle Dong til alle parters fordel,” siger Henrik Heideby.

Han forklarer, at der i ejerkredsen nu er alle de nødvendige kompetencer til stede, der skal bruges med henblik på at øge rentabiliteten i Dong, så selskabet kan blive børsintroduceret med succes som planlagt i 2018.

”Det er jo netop fordelen ved, at ejerkredsen kommer til at bestå af både den danske stat og danske og internationale investorer. Nu får Dong en bestyrelse og en ejerkreds, der både kan varetage borgernes interesser omkring energiforsyningen, sikre rentabilitet i energiproduktionen og arbejde for et godt forløb frem mod Dongs forhåbentligt succesfulde børsintroduktion i 2018,” siger Henrik Heideby.

Han understreger samtidig, at han ser kapitaludvidelsen i Dong, som en sejr for yderligere investeringer i grøn energi.
”Med denne kapitaludvidelse får Dong nu mulighed for at sætte fart på investeringerne i havvindmøller og dermed tage et vigtigt skridt mod endnu grønnere energi,” siger Henrik Heideby.