Governanceproblemer i international investororganisation

Seks danske pensionsselskaber har i dag besluttet at forlade den private organisation, der arbejder for at fremme de FN-støttede ”Principper for Ansvarlige Investeringer” (PRI). Investorerne vil fortsat følge de FN-støttede principper udenfor PRI-organisationen, indtil organisationen igen opfylder fundamentale krav til god corporate governance – herunder genopretter organisationens medlemsdemokrati.

Gruppen af investorer rummer ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA, og Sampension. I en fælles udtalelse siger gruppen:

”De FN-støttede ”Principper for ansvarlig investering” (PRI) har en vigtig rolle med at fremme ansvarlige investeringer – blandt andet ved at pege på vigtigheden af ordentlige ledelses- og styringsforhold i virksomheder verden over.

Vi har over en længere periode med bekymring måttet konstatere, at organisationen PRI’s egne ledelses- og styringsforhold ikke lever op til helt basale standarder, som vi forlanger af de virksomheder, vi investerer i. Trods adskillige forsøg på at forbedre forholdene internt i organisation, må vi desværre erkende, at disse forsøg ikke har været succesrige.

Vi har derfor valgt at træde ud af organisationen PRI, indtil organisationen reetablerer de fundamentale ledelses- og styringsforhold, som var gældende før organisationen i 2010-11 på eget initiativ radikalt ændrede organisationens vedtægter uden de daværende medlemmers involvering og accept.

Vi vil fortsat helhjertet bakke op om de seks principper, som organisationen oprindeligt blev dannet til at fremme.

Som konsekvens af, at vi forlader organisationen PRI, vil vi fra 2014 ikke længere kunne rapportere til denne organisation om vores implementering af de seks principper. Men vi vil fortsat hver for sig rapportere til omverdenen om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer– herunder om vores implementering af de seks principper.

Hvis organisationen PRI på et senere tidspunkt forsøger at godtgøre, at de fundamentale ledelses- og styringsforhold er reetableret, vil vi hver især individuelt tage stilling til, om vi igen ønsker at indtræde i organisationen.”

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

ATP

Svend Aagaard Nielsen

Seniorpresserådgiver

+45 4820 4527

 

Industriens Pension

Jens Almegaard, Kommunikationschef

+45 4030 7230

 

PensionDanmark

Rune Lindberg, Kommunikationskonsulent

+45 4032 2901

 

PFA Pension

Søren P. Espersen, Direktør, Koncernkommunikation & Ledelse

+45 4036 6150

 

PKA

Thomas Knudsen, Presseansvarlig

+45 3945 4517

 

Sampension

Henrik Olejasz Larsen, Investeringsdirektør

+45 7733 1800

  

Fakta:

De seks principper for ansvarlig investering (PRI – Principles for Responsible Investment)

Som institutionelle investorer har vi en forpligtigelse til at handle i vore begunstigedes bedste interesse på langt sigt. I kraft af denne betroede rolle mener vi, at emner, der relaterer sig til miljø, sociale forhold og governance (ESG), kan påvirke en investeringsporteføljes resultater (i forskellig grad alt afhængig af hvilken virksomhed, sektor, region, kategori samt tidsperiode der er tale om).

Vi anerkender også, at anvendelsen af disse principper kan medvirke til, at investorerne i højere grad handler i overensstemmelse med samfundets bredere målsætninger. Derfor forpligter vi os, i den udstrækning det er foreneligt med vore forpligtelser overfor de begunstigede, til følgende:

1: Vi vil inkorporere ESG-relaterede emner i investeringsanalyser og beslutningsprocesser

2: Vi vil udøve aktivt ejerskab og inkorporere ESG-relaterede emner i vores ejerskabspolitikker og praksis

3: Vi vil søge at få relevant information vedrørende ESG-relaterede emner fra de virksomheder, vi investerer i

4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen

5: Vi vil samarbejde om at øge vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne

6: Vi vil hver især rapportere om aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af princip

Organisationen PRI

Organisationen PRI er en privat netværksorganisation, som arbejder for at udbrede de seks principper for ansvarlige investeringer. Principperne blev lanceret af en gruppe af internationale investorer i 2006 med støtte fra UNEP FI og Global Compact.

Frem til 2010 havde organisationen normale styrings- og ledelsesforhold (organisationens oprindelige vedtægter er vedlagt), men i forbindelse med en for de daværende medlemmer ukendt vedtægtsændring blev styrings- og ledelsesforholdene radikalt forandret og grundlaget for organisationens nuværende governance-problemer blev etableret.