Overførsel fra gennemsnitsrente til markedsrente

Det nye lovforslag om overførselstillæg i pensionssektoren er i høring. Det fremsættes i Folketinget i januar og vil blive vedtaget inden sommerferien. Finanstilsynet skal fastsætte de detaljerede regneregler i en bekendtgørelse.

PFA mener:

1. Vi har som eneste pensionsselskab siden 2009 givet alle kunder med garanti, der flyttede fra gennemsnitsrente til markedsrente en andel af reserverne med. De stående tilbud har været en stor fordel for kunderne og følger PFA’s forretningsmodel om først og fremmest at skabe værdi til kunderne.

2. Beregningen af overførselstillægget er sket efter gældende regler og i tæt dialog med Finanstilsynet. Vi har forfinet modellen et par gange også i dialog med tilsynet for at sikre, at vores model er rimelig både for kunder, der forlader, og kunder der bliver i gennemsnitsrente.

3. Erhvervs- og vækstministeren ønsker at skabe ensartede vilkår om, hvordan overførselstillæg beregnes. PFA er enige i, at det er godt for forbrugeren, at selskaberne regner på samme måde, så pensionskunderne også i andre selskaber får adgang til deres reserver. Vi har behov for, at der kommer klarhed over, hvordan det skal udregnes.

4. Når der ændres, så gælder de nye regler fremadrettet. Det betyder, at PFA ikke ændrer på vilkår tilbage i tiden. Dette er i tråd med tilsynets holdninger og fremgår i øvrigt også af teksten til det nye lovforslag.

5. Lovforslaget skaber stor usikkerhed om, hvordan overførselstillæg skal beregnes. Det skal lægges fast senere i en bekendtgørelse fra Finanstilsynet. Denne afklaring kan tage mange måneder og vil formentlig først være på plads måneder inde i det nye år.

6. PFA ønsker, at overførselstillæg regnes efter de nye retningslinjer fra Finanstilsynet, når de foreligger. Da der hersker stor usikkerhed om reglerne, sætter vi midlertidigt tilbud om overførselstillæg i bero, således at PFA-overførselstillæg først beregnes og tilskrives, når de nye beregningsprincipper, udmøntet af Finanstilsynet, foreligger.