PFA anker afgørelse fra finanstilsynet

PFA Pension indbringer Finanstilsynets afgørelse fra den 18. juni 2013 for Erhvervsankenævnet.

Med afgørelsen anfægter tilsynet visse forhold, som har indflydelse på PFA’s måde at håndtere kollektive særlige bonushensættelser på.

”En enig bestyrelse har besluttet, at vi går videre med sagen, fordi en række juridiske og faktuelle forhold taler imod afgørelsen. Afgørelsen har ikke betydning for kunderne på den korte bane. Den har principiel betydning for det råderum, PFA har på den meget lange bane,” siger Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension.

 

PFA kommenterer ikke sagen yderligere, mens den behandles i Erhvervsankenævnet.