PFA køber Mølholm forsikring

PFA har indgået aftale om overtagelse af Mølholm Holding A/S og dermed det fulde ejerskab af Mølholm Forsikring A/S. Mølholm Forsikring er specialist i sundhedsforsikringer med behandlingsgaranti og er blandt de største aktører med bruttopræmieindtægter på ca. 300 mio. kr., 180.000 kunder og mere end 4.000 virksomhedsaftaler.

”Vi investerer i en særdeles veldrevet virksomhed med en stærk markedsprofil. Vi ønsker at bidrage til selskabets fortsatte positive udvikling til glæde for kunderne og samarbejdspartnerne,” siger Henrik Heideby, CEO og Koncernchef i PFA, og tilføjer ”det har været afgørende for os, at den nuværende ledelse fortsætter efter ejerskiftet.”

”Aktionærerne bag Mølholm Forsikring har nu efter næsten 15 års ejerskab besluttet, at der skal nye kræfter til at videreføre og udvikle Mølholm Forsikring. PFA’s ønske om at Mølholm Forsikring skal fortsætte som selvstændigt brand og med uændret ledelse og medarbejderstab, viser, at PFA er den helt rigtige køber. Stordriftsfordele på forskellige områder vil især komme kunder og samarbejdspartnere til gavn,” siger advokat Ib Thrane, bestyrelsesformand for Mølholm Forsikring.

Sundhedsforsikringer er integreret i PFA’s salg af pensionsløsninger, hvor næsten alle virksomheder og organisationer har valgt at have både pension og forsikring. Mølholm Forsikring er alene specialiseret i sundhedsforsikringer og vil også fremover have fokus herpå.

Med to brands med forskelligt produktindhold og servicekoncept udvider PFA muligheden for at tilbyde differentierede sundhedsprodukter afhængig af kundernes behov.

”Vi vil over de kommende år udveksle knowhow med Mølholm, der er præget af en særdeles innovativ kultur. Mølholms viden og kompetencer inden for forebyggelse kan formentlig medføre færre skader og dermed forbedre resultatet af PFA’s forsikringer,” siger Henrik Heideby.

Både direktør Per Sehested-Blad og direktør Niels Johansen ser frem til at fortsætte udviklingen i Mølholm Forsikring med PFA som en stærk partner, hvilket vil give attraktive muligheder for selskabet, kunderne og medarbejderne.

Mølholm Forsikring blev stiftet i 1999 af speciallæger med tilknytning til Mølholm Privathospital. Selskabet beskæftiger 50 medarbejdere og havde præmieindtægter på 307 mio. kr. i 2012 og et resultat før skat på 40 mio. kr. Mølholm har hovedkontor i Odense og forretningsmæssigt fokus på Danmark. Selskabet samarbejder med ca. 60 privathospitaler og klinikker i Danmark, tre i Tyskland, to i Sverige og to i Spanien. Ledelsen består af Niels Johansen og Per Sehested-Blad, der begge fortsætter i direktionen.

Over 40.000 kunder anvendte deres PFA Helbredssikring en eller flere gange sidste år. PFA’s sundhedscenter håndterede i alt cirka 180.000 henvendelser om skader på alle forsikringer. De sikrer med en koordineret og aktiv skadesbehandling optimal udnyttelse af samspillet mellem f.eks. sundhedsforsikringen og forsikringen mod tab af erhvervsevne.

Aktieoverdragelsen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Finanstilsynet.

Parterne har aftalt ikke at oplyse pris og vilkår for aktieoverdragelsen.