SE og PFA satser massivt på landvindmøller

PFA Pension og energikoncernen SE investerer 760 mio. kr. i landvindmøller, der er placeret rundt om i landet og overtager dermed ejerskabet til 272 vindmøller. Købet er SE og PFA Pensions første i et nyt joint venture, der hedder SE Blue Renewables. Ambitionen er klar: At blive markedsleder på landvindmøller i Danmark og i udvalgte nabolande.

272 vindmøller spredt rundt i landet. Godt 250 på land og resten placeret i kystnære vindmølleparker. Det er, hvad SE og PFA netop har investeret 760 mio. kr. i gennem deres nystiftede joint venture, SE Blue Renewables. Møllerne er erhvervet fra DONG Energy og har en total kapacitet på 196 MW. De er alle i funktion i dag og udgør nu den første store investering i en markedsoffensiv, der skal gøre SE og PFA Pension til markedsledere på landvind. Udover møllerne fra DONG Energy skyder SE også sine 9 landmøller med en samlet effekt på ca. 25 MW ind i SE Blue Renewables.

”Vi vil være markedsleder på landvindmøller i Danmark og også i udvalgte nabolande. Med købet af et så stort antal møller er vi rigtig godt på vej. Købet giver os mulighed for at producere vindstrøm med forholdsvis lave og stabile omkostninger. Det er en god investering, som også vil komme Danmarks grønne omstilling til gavn,” siger Ole Fruekilde Madsen, koncerndirektør i SE Energi & Klima og bestyrelsesformand for det nystiftede SE Blue Renewables.

SE og PFA kommer til at eje hver 50 pct. af det nystiftede joint venture, SE Blue Renewables. Ole Fruekilde Madsen, SE, udnævnes til formand for selskabet, mens direktør i PFA Kapitalforvaltning, Jesper Langmack bliver næstformand.

Aktivt ejerskab og lav risiko

For pensionsselskabet PFA er investeringen kulminationen på en længere proces, hvor selskabet har søgt efter den rigtige investering i vindmøller.

”I PFA har vi vurderet flere vindenergiprojekter gennem længere tid. Da vi så denne mulighed, valgte vi at slå til. Der er nemlig tale om en ny form for aktivt ejerskab på landvind-området i Danmark, som ikke er set før. Vi forventer et attraktivt afkast i forhold til den lave risiko. Vi kender præcist møllernes ydeevne, da alle 272 møller snurrer rundt i dag, og vi kender derfor deres produktionsmønstre,” siger Jesper Langmack, direktør i PFA Kapitalforvaltning.

De 272 møller, der købes af DONG Energy, er med kapaciteten på knap 200 MW en vital del af regeringens energiplan, der rækker frem til 2020.

Eksportmuligheder i landvind

SE og PFA Pension lægger ikke skjul på, at købet af de 272 vindmøller er den første trædesten til en endnu mere massiv satsning på landvindmøller som forretningsområde.

”Vi vil være den operatør i Danmark, der har flest møller på land og som producerer mest vindstrøm. Ser vi lidt længere frem, er der rigtig gode muligheder for, at vi med vores stærke erfaringer og kompetencer her fra Danmark kan bruge den position til også at blive markedsledere i udvalgte lande omkring os. Lande, hvor man ikke har de samme traditioner for vindenergi, og hvor der dermed også er et uudnyttet marked,” forklarer Ole Fruekilde Madsen. 

PFA Kapitalforvaltnings direktør hæfter sig ved det meget præcise datagrundlag, der ligger til grund for investeringen i de 272 møller og i satsningen på landvindmøller i det hele taget:

”I PFA lever vi af at veksle viden til værdi – at skabe langsigtet afkast til vores kunder. Denne investering er netop et eksempel på, hvordan viden og relativt præcise forudsigelser om afkastet går hånd i hånd. Teknologien i møllerne er kendt, vi kender deres ydeevne, og vi er sikre på, at vi sammen med SE i et aktivt ejer- og partnerskab kan få endnu mere ud af investeringen,” slutter Jesper Langmack, direktør i PFA Kapitalforvaltning.