PFA køber bank af Finansiel Stabilitet

PFA køber det tidligere Cantobank ved at erhverve aktiekapitalen fra Finansiel Stabilitet ultimo juni 2013.

Finansiel Stabilitet overtog banken i marts 2013 og fortsatte afviklingen af aktiviteter. De har opsagt bankens indlånskunder og overflyttet udlånskunder til Finansiel Stabilitet. Samtidig har Finansiel Stabilitet siden ultimo maj gennemført en åben salgsproces af banken.

PFA overtager en bank med de nødvendige tilladelser til at drive pengeinstitutvirksomhed og med tilslutning til den danske bank-infrastruktur. Det tekniske fundament i etableringen af PFA’s kommende udbetalingsbank er dermed støbt, således at PFA nu kan fokusere på det kommercielle indhold.

”PFA’s udbetalingsbank skal primært tilbyde investerings- og opsparingsløsninger til PFA-kunder, der er på vej til eller allerede er gået på pension. På den måde ønsker vi at forlænge værdiskabelsen til kunderne i PFA,” siger Lars Stouge, den kommende direktør for PFA’s udbetalingsbank.

PFA er godkendt af Finanstilsynet til at erhverve det tidligere Cantobank.

Etableringen af PFA’s udbetalingsbank følger planen, der er godkendt af PFA’s bestyrelse. De første skridt var at udarbejde en forretningsplan, rekruttere en direktør til start 1. maj, få udviklingsteamet formet og blive godkendt som bank. Nu handler det om at indgå de nødvendige samarbejdsaftaler og integrere den tekniske infrastruktur i PFA samt få organisationen på plads, så PFA’s udbetalingsbank er i drift inden årets udgang.