PFA Pension får påbud fra finanstilsynet

PFA Pension har i dag fået et påbud fra Finanstilsynet om at ophøre med at ligestille kollektive særlige bonushensættelser med egenkapital, hvad angår dækning af kommercielle rabatter til eksisterende og nye kunder. PFA er ikke enig i påbuddet og overvejer at anke afgørelsen.

”Vi er optaget af at skabe værdi til alle kunder og bidrage til konkurrencen i markedet – til fordel for forbrugerne, som opnår lave priser. Afgørelsen er efter vores overbevisning baseret på en misforståelse af de faktuelle og juridiske forhold,” siger PFA’s koncernchef og CEO Henrik Heideby.

PFA’s forretningsmodel om maksimal værdiskabelse til kunderne er således medvirkende til konkurrence på markedet til gavn for samfundet og forbrugerne.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at ingen kunder er blevet snydt og PFA’s konkurrencekraft er til fordel for alle kunder,” siger Henrik Heideby.

”PFA opererer i et konkurrenceudsat marked, hvor virksomhedernes pensionsordninger sendes i udbud for at opnå større økonomiske fordele til gavn for virksomhedens medarbejdere. Det kommercielle marked er drevet af skalafordele – det vil sige, at enhedsomkostningerne falder til fordel for alle kunder, når pensionsleverandøren vokser,” siger han.

Påbuddet fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har ud fra de foreliggende oplysninger givet PFA et påbud om at ophøre med at anvende de kollektive særlige bonushensættelser, når der ydes diskretionære rabatter. Samtidig skal PFA Pension tilbageføre de midler, der frem til nu er blevet brugt fra de kollektive særlige bonushensættelser til at finansiere rabatterne.

Det er muligt at læse mere om påbuddet og sagsfremstillingen i selve afgørelsen, som bliver publiceret på pfa.dk, når vi modtager den.

PFA prissætter ikke diskretionært, men ud fra lønsomhed

”PFA ledes af en kompetent bestyrelse og direktion, der gennem de seneste 12 år har skabt betydelige værdier til alle kunder. PFA prissætter ikke pensionsordninger diskretionært og til udvalgte kunder. Alle kunder vurderes ud fra den forventede lønsomhed. På den baggrund har vi år efter år øget det økonomiske afkast til kunderne,” siger Henrik Heideby.

”Det er markedet, der sætter prisen, og det er rent beregningsmæssigt, at tilsynet taler om en rabat. Det er hjerteblod for os, at vi er rimelige overfor kunderne, som kun skal betale markedsprisen for deres pensionsordning,” siger Henrik Heideby.

Som eksempel på et forhold, der kan regnes ind i en markedspris, er PFA’s arbejde med skadeforebyggelse for kunderne. Det kan give basis for en lavere pris, og det er rimeligt, fordi forebyggelsen medfører færre skader i fremtiden.

Betydning af påbuddet

Effekten af afgørelsen har ikke konkret betydning for kunderne. Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning og handler om den kapital, man kan bringe i anvendelse, når et selskab sætter en markedspris på pensionsordningen.

PFA overvejer nu, hvordan påbuddet implementeres, samt hvorvidt afgørelsen skal ankes til erhvervsankenævnet.