PFA: Fjern barrierer for senere tilbagetrækning

Det Økonomiske Råds analyse om tilbagetrækning viser, at der er behov for nye initiativer, der tilskynder ældre til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

”Der er nu over en million danskere over 65 år. Hvis velfærdssamfundet skal sikres i fremtiden er det afgørende, at flere arbejder længere tid. Man bør derfor gennemgå lovgivningen med tættekam og fjerne barriererne for senere tilbagetrækning,” siger public affairs direktør Thomas Torp fra PFA Pension.

Samspillet mellem arbejdsindkomst, pensionsopsparing og offentlige ydelser til pensionister lægger hindringer i vejen for sen tilbagetrækning, og den sammensatte marginalskat for personer, der vælger arbejde fremfor pension er helt op mod 75 procent på grund af mistede offentlige ydelser. 

”Det Økonomiske Råd anbefaler, at man i visse tilfælde lemper modregningen af pensionsopsparing i offentlige ydelser. Det vil gøre det mere attraktivt at spare op til egen pension samtidig med, at det tilskynder folk til at tage et par år ekstra på arbejdsmarkedet. Det bakker PFA op om,” siger Thomas Torp.

Det Økonomiske Råd har en række forslag og anbefalinger til fremme af senere tilbagetrækning. Forslagene skal bidrage til at imødegå de betydelige samfundsøkonomiske udfordringer, der er forbundet med, at antallet af danskere over 65 år vil stige med yderligere 50 procent over de kommende 40 år.