Regnskab: PFA fortsat på vækstkurs

PFA oplevede stigende aktivitet i 1. kvartal 2013. Aktivitetsstigningen skyldtes tilgangen af nye kunder i 2012, som fortsat overførte opsparede depoter fra andre pensionsselskaber til PFA i 2013. Hertil kom nysalg til mindre og mellemstore virksomheder, der har valgt PFA i første kvartal, samt mersalg til eksisterende kunder. Samtidig var afgangen af eksisterende kunder meget lille.

”Vi er glade for PFA’s fortsatte vækst. Ikke mindst da den sker på ryggen af en kraftig stigning i indbetalingerne i 2012. Kunderne har indbetalt 6,3 mia. kroner i første kvartal i år, hvilket er et historisk højt niveau og hele 1 mia. mere end i samme periode sidste år. Denne vækst på knap 19 pct. skyldes, at meget få kunder forlader PFA i kombination med en pæn tilgang af nye kunder,” siger CEO og koncernchef Henrik Heideby.

”Langt de fleste kunder har en stor fordel ved at spare op i markedsrente. De har et bedre og mere forståeligt produkt, som giver en meget attraktiv forrentning af deres opsparing. Kunderne med PFA Plus har således fået afkast på op til 7,1 pct. i årets første tre måneder,” siger Henrik Heideby.

Hovedpunkter fra regnskabsmeddelelsen:

  • Indbetalingerne steg 18,5 pct. til 6,3 mia. kr. 
  • PFA vandt EU-udbud om pension og forsikringer til medarbejderne hos DONG Energy
  • Indbetalingerne til markedsrente udgjorde 59 pct. af de samlede indbetalinger
  • Kunder med markedsrente fik afkast på op til 7,1 pct. i 1. kvartal
  • Kunderne får mindst 20 pct. forrentning på Individuel KundeKapital i hele 2013
  • KundeKapital voksede i 1. kvartal med 0,5 mia. kr. til 18,8 mia. kr. 
  • PFA’s kapitalstyrke er siden årsskiftet øget med knap 1 mia. kr. til over 23 mia. kr. 
  • Kollektivt bonuspotentiale steg med 0,1 mia. til 10,5 mia. kr. 
  • Solvensdækningen steg til 217 pct. 
  • Resultat før skat var 127 mio. kr. mod 189 mio. kr. i 1 kvartal 2012.