Pensionstallet skal gøre pension enklere

Mange danskere mener, at pension er svært at forstå og svært at få overblik over. Derfor introducerer PFA i dag "Pensionstallet". Det er tallet, der helt enkelt viser styrken af den enkelte danskers pensionsopsparing.

"Vi må erkende, at mange mener, at pension er vanskeligt at forstå. Det vil vi nu gøre noget ved. Det skal være slut med, at pension er for kompliceret for almindelige danskere. Pensionstallet er et initiativ, der skal bidrage til at gøre pension mere enkelt. Vi ser det som vores opgave engagere danskerne i deres pension og skabe en bedre samklang mellem pensionsindbetailngen og forventningerne til alderdommen", siger koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen fra PFA Pension.

Med introduktionen af Pensionstallet ønsker PFA at sætte nye standarder for pensionsrådgivning med et initiativ, som gør det nemmere for kunderne at forholde sig til pension, og som sikrer kunderne den bedst mulige rådgivning. 

"Danskerne skal kende deres Pensionstal, så de ved,  hvordan deres økonomi bliver, når de når pensionsalderen", siger Lars Ellehave-Andersen.

PFA anbefaler som udgangspunktet et Pensionstal på mellem 70-80, som for fleste vil være nok til at skabe en tryg og god pensionisttilværelse. Det betyder, at man som pensionist har 70-80 pct. af sin nuværende indkomst til rådighed i pensionsalderen. Her er indregnet alle indtægter og opsparing, herunder også friværdien i boligen.

Pensionstallet bliver fremover en fast del af PFA’s pensionsrådgivning, uanset rådgivningskanal. Således kan PFA's kunder fremover nøjes med at forholde sig til ét tal, der giver et billede af indkomsten som pensionist. Ét tal, som følger kunden over tid, og som tydeligt viser effekten af meropsparing.