Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012: stor fremgang i PFA

Med afkast på 25 mia. kr., markant stigende kapitalstyrke og høj vækst har PFA leveret solid fremgang på alle parametre i årets første tre kvartaler.

"PFA er blevet endnu stærkere i 2012. Vi har tjent 25 mia. kr. i afkast siden årsskiftet. Det skaber højt afkast direkte hos kunderne og er med til at sikre de aftalte pensioner. Vi kan konstatere, at PFA’s solide resultater også giver fremgang på kundesiden. Vi har en markant vækst i indbetalingerne, og det skyldes først og fremmest tilgang af nye kunder", siger koncernchef, CEO Henrik Heideby fra PFA Pension.

Alle PFA-kunder, der siden 2009 har flyttet deres pensionsdepot fra gennemsnitsrente til markedsrente i PFA Plus har fået en ideel andel af deres reserver med i form af et overførselstillæg, der sættes direkte ind på kundens depot i PFA Plus. Det sker uanset om de flytter fra rentegrupper med høj eller lav garanti.

"I PFA mener vi, at kunderne skal have deres andel af reserverne med, når de flytter til markedsrente. Det gælder uanset hvilken rentegruppe de flytter fra. Det er til kundernes bedste og derfor det eneste rigtige i et kundeejet selskab", siger Henrik Heideby.

3 hovedpunkter fra regnskabet

Rekordafkast

  • PFA opnåede et af sine bedste investeringsafkast nogensinde på 25,0 mia. kr.
  • Kunder i markedsrente fik afkast på op til 16,2 pct. før skat
  • Samlet markedsrenteafkast N1M var 11,8 pct. 
  • Individuel KundeKapital gav afkast på 14,5 pct.

Stor kapitalstyrke

  • PFA’s kapitalstyrke blev øget betragteligt med 7,6 mia. kr. til i alt 21,7 mia. kr. i samlede reserver. 
  • Solvensdækningen steg til 205 pct.
  • Resultat før skat var 826 mio. kr. mod 303 mio. kr. efter Q3 2011

Høj vækst

  • Årets indbetalinger steg markant med 20 pct. til 16,3 mia. kr.
  • Indbetalingerne til markedsrente udgjorde 53 pct. af indbetalingerne ekskl. overførsler. 
  • Balancen voksede med 26,9 mia. kr. til 352 mia. kr.