Politisk flertal bag forlig om skattereform

Fredag den 22. juni forhandlede regeringen, de Konservative og Venstre en aftale om skattereform på plads

Vi giver ikke anbefalinger til kunderne på baggrund af noget, der ikke er endeligt. Når indholdet i Skattereformen ligger fast, udarbejder PFA Pension de anbefalinger, vi vil give vores virksomheds-, organisations- og pensionskunder på baggrund af reformen.

Elementerne i forslaget er tidligst planlagt til at træde i kraft fra den 1. januar 2013. Forslaget har flere pensionselementer.

  • Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner fjernes pr. 1/1-2013. Personer med en kapitalpension får fra 2013 mulighed for, at få deres kapitalpensionsformue straksbeskattet med 37,3 pct. i stedet for at lade den beskatte med 40 pct. ved udbetalingen. Afkastet vil efterfølgende blive beskattet med PAL-skat på 15,3 pct.
  • Ny mulighed for at indbetale op til 27.600 kr. om året til en ikke-fradragsberettiget pensionsordning, hvor rentetilvæksten alene bliver beskattet med PAL-skat på 15,3 pct. Dette er en lettelse i forhold til i dag, hvor der skal betales kapitalindkomstskat.
  • Topskattegrænsen stiger. Det gælder også for personer, der har nået folkepensionsalderen.