Fortsat få ankenævnsklager over PFA's afgørelser

PFA Pension oplever fortsat få klagesager hos Ankenævnet for Forsikring, og PFA’s juridiske direktør Dorthe Bundgaard roser ankenævnet.

Samtidigt med at PFA har øget antallet af kunder markant, oplever pensionsselskabet kun en relativ lille stigning i antallet af klagesager, der havner i Ankenævnet for Forsikring.

I 2013 var 52 af PFA’s over 1 mio. kunder så utilfredse med en afgørelse, at de fik afsluttet en klage i ankenævnet. Dette tal steg i 2014 til 59. Heraf stammer 6 ankenævnsklager fra FunktionærPension, der er overdraget til PFA i 2014 i forbindelse med, at FunktionærPension blev en del af PFA.

Antal klager over PFA til Ankenævnet for Forsikring

Ud af de 59 afsluttede klager over PFA, fik 11 kunder helt medholdt i deres klage, mens 11 kunder fik delvist medhold eller PFA valgte at trække sagen, inden ankenævnet havde afgjort den. I 37 klagesager fik PFA helt medhold. Langt størstedelen af PFA’s kunder har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, og her fik 5 kunder helt medhold i deres klage imens 5 kunder fik delvist medhold eller PFA valgte at trække sagen. PFA fik helt medhold i 21 klagesager om arbejdsgiverbetalt pension.

PFA’s juridiske direktør Dorthe Bundgaard er tilfreds med, at antallet af klager fortsat er ganske få, og at kun en mindre del af klagerne får fuldt medhold.

”Jeg glæder mig over, at der generelt er god kvalitet i PFA’s afgørelser. Vi har – i forhold til mængden af kunder – få klager, og af disse får kun en mindre del fuldt medhold i ankenævnet. Som kundedrevet pensionsselskab har vi et ansvar for at sikre, at der kun sker udbetalinger, når kunden er berettiget til det. Vi skal derfor vise særligt omhu, når der udbetales penge fra fællesskabets kasse. Det vil helt naturligt give klager fra tid til anden. Og selvfølgelig bliver der også begået fejl hos os, men heldigvis kan vi konstatere, at det er sjældent det sker,” siger Dorthe Bundgaard.

Hun roser samtidig både Ankenævnet for Forsikring som institution og kvaliteten i de afgørelser, som ankenævnet træffer.

Det er meget kompetente afgørelser og samtidig er det et både smidigt og billigt system til at få afgjort de uoverensstemmelser, der fra tid til anden opstår mellem kunder og forsikrings- og pensionsselskaber.

”Det koster 200 kr. for en kunde at få sin sag prøvet ved ankenævnet, og sagsbehandlingstiden er i snit 8 måneder, selvom sagerne ofte er meget omfattende. Det er en både kundevenlig ordning og et smidigt system i en kompliceret juridisk verden. Samtidig bruger vi naturligvis også hele tiden ankenævnets afgørelser til at se på, om der er ting, vi skal ændre på for at forbedre kundernes oplevelse af os som pensionsleverandør.” siger Dorthe Bundgaard.

For yderligere information kontakt PFA’s direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs Morten Jeppesen, mobil 21 57 83 66