Markedskommentar: Grækenland på vej mod u-landstilstande

Det er ikke kun sommervarmen i Athen, der kan få de græske politikere til at få sved på panden i den kommende måned. Juni danner bagtæppe for nogle potentielt dramatiske uger i odysséen om Grækenlands økonomi, som kan ende med, at Den Europæiske Centralbank (ECB) trækker tæppet væk under grækerne og sender dem på Den Internationale Valutafonds (IMF) skyldnerliste. Det vurderer seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard.

”Tiden er ved at rinde ud for grækerne, som senest fredag (5. juni) skal betale det næste afdrag til IMF. Det er stadig yderst usikkert, hvorfra pengene skal komme. Hvis grækerne ikke formår at betale afdragene til IMF, der forfalder den 5., 12., 16. og 19. juni, vil de ende i samme klub som Sudan, Somalia og Zimbabwe, der p.t. er i restance til IMF. Det er således ikke en ukendt situation, at skyldnerlandene ikke tilbagebetaler IMF, men det er næppe en klub, man ønsker at blive medlem af,” siger Rasmus Pilegaard.

Usikkerheden om hvorvidt Grækenland er i stand til at gennemføre afdraget til IMF d. 5. juni, vil formentlig stå højt på dagsordenen i markederne i næste uge. Hvis afdraget udebliver, vil det dog næppe give anledning til et græsk sammenbrud i første omgang, vurderer Rasmus Pilegaard.

”Kigger man i historiebøgerne, er der eksempler på, at lande har samlet en serie af afdrag i en måned til et enkelt stort afdrag sidst på måneden. Denne model blev eksempelvis brugt af Zambia i 1980’erne, og en lignende model kan måske give grækerne lidt mere tid til at nå en aftale med Trojkaen,” forklarer Rasmus Pilegaard.

Centralbank spiller afgørende rolle

Han uddyber, at ECB’s vurdering af grækernes situation kan afgøre landets økonomiske fremtid.

”Det er meget afgørende, om ECB vil anse en restance på lånene til Den Internationale Valutafond (IMF) som en konkurs og stopper græske bankers adgang til likviditet. I den vurdering er det helt essentielt, om ECB mener, at der er en aftale mellem grækerne og kreditorerne på trappen. Hvis græske statspapirer mister deres status som sikkerhed for bankernes lån i ECB, kan ECB ikke fortsætte med at stille likviditet til rådighed. Uden likviditet fra ECB vil de græske banker sandsynligvis blive nødt til at lukke i en kortere periode og først genåbne, når der er indført bankkapitalkontrol, som kan stabilisere banksektoren,” siger seniorstrategen.