Synspunkt: Det er personen, der gør forskellen

Faglighed er vigtig i god ledelse, men lige så vigtig er stærke personlige egenskaber som handlekraft, beslutningsevne og forudseenhed.

Hvad er opskriften på et vinderhold? Ja, det er rigtig mange optaget af for tiden med sommerens europamesterskab i fodbold in mente. Der er 16 landstrænere og mindst lige så mange hjælpetrænere, som netop nu spekulerer over, hvordan et vinderhold ser ud. Hvem kan gøre den afgørende forskel? Oppe foran i angrebet, eller nede bagi, når der skal forsvares? Det tænker også alle de millioner af uofficielle landstrænere over, som fodboldfans jo er.

Til gengæld er der ikke nogen offentlig instans, der stiller krav til, hvem der skal spille hvor. Hvilke kompetencer, der skal i spil, og hvordan spillerne bedst muligt gør sig egnede til at spille på holdet. Og godt for det. Det er alene trænere og hans rådgivere, der beslutter det. Det sker ud fra holdets strategi, spillernes dagsform og sammensætningen af holdet.

Som ledere tænker vi ofte over, hvordan et vinderhold ser udNår dagen er omme, er det det enkelte menneskes indsats, der gør den store forskel. Det er også organisationen, strukturen, men først og fremmest som værktøj til, at den enkelte kan spille sit fulde potentiale helt ud.

Bestyrelser har en offentlig myndighed, der stiller mere og mere præcise krav til, hvordan et vinderhold ser ud. Det gælder i særdeleshed for virksomheder, der varetager en særlig betroet opgave, som i den finansielle sektor, hvor mange menneskers velfærd er afhængig af, at en virksomhed har succes. Og som mindstekrav kan holde til at mislykkes med nogle af planerne. Jeg tænker på Finanstilsynets nye krav til bestyrelser i finanssektoren.

Tilsynet er meget optaget af de faglige kompetencer, der skal være til stede. Og med god ret. Det er helt afgørende, at bestyrelserne har indsigt i den forretning, de står i spidsen for og i det marked som virksomheden befinder sig på. Det er dog nu min erfaring, at de personlige kompetencer er lige så vigtige – er man handlekraftig, kan man træffe beslutninger, har man næse for risici og kan forudse fare. Det er ikke givet, at man er et bedre bestyrelsesmedlem i et pensionsselskab, fordi man selv er tidligere pensionsdirektør. Måske kan kompetencer erhvervet andetsteds være mindst lige så nyttige i den enkelte bestyrelse.

Bedøm holdet på resultaterneEn god regel er, at hvis noget ikke er i stykker, er der ingen grund til at reparere det. Man skal ikke ændre på holdopstillingen på et fodboldhold, der vinder hver gang. Man skal også være varsom med at ændre på de formelle krav til bestyrelsessammensætningen i pensionsselskaber, der skaber gode resultater år efter år. Måske er det bedre at give træneren frie rammer til selv at sætte sit hold - et hold der kan spille godt sammen, der kan udvikle nye idéer sammen og skabe gode resultater.

Jeg tror ikke på, at de finansielle virksomheder skaber bedre resultater af, at bestyrelserne fyldes med Tordenskjolds soldater fra den finansielle sektor. Hvis virksomhederne skal udvikles skal der være plads til ny inspiration og nye tanker. Og i den sidste ende er det resultaterne, der tæller. Hvis holdet vinder, så er der noget, der tyder på, at holdopstillingen er i orden. Så holdet skal bedømmes på resultaterne – ikke på om de enkelte spilleres kompetencer passer ind i formlerne.

Af koncernchef, CEO Henrik Heideby, PFA Pension

Dette indlæg er blevet bragt som dagens synspunkt i Berlingske den 21. maj 2012.