Ro på, når renten stiger

Renten er hoppet lidt den seneste tid. Men selv hvis der på et tidspunkt kommer større rentestigninger, er der ikke grund til panik. Få forbrugerøkonom Carsten Holdums forklaring på rentens betydning for pensionsopsparingen, lønnen og boligmarkedet.

For nylig steg den tiårige rente fra 0,2 til 0,9 %. "Det vil sige, at den blev mere end firedoblet, og vi ved ikke præcis hvorfor," siger Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i PFA.

"Somme tider sker det bare. Måske er det fordi, vi har et lidt uroligt marked med problemer i Grækenland og Ukraine. Men det ændrer ikke ved, at vi historisk set stadig har en utrolig lav rente."

Stærk dansk økonomi

Danmarks økonomi har det efter omstændighederne rigtigt godt. Vi står i en meget gunstig situation med vækst, et velfungerende arbejdsmarked og en meget lav rente. Carsten Holdum forklarer:

"Normalt ville renten være højere, når økonomien vokser, men den er lav, fordi vi er bundet til euroen, og EU ønsker lave renter. En lav rente giver virksomhederne adgang til billig kapital og svækker vores krone, så vores varer bliver billigere i resten af verden. Det betyder, at der kommer gang i hjulene."

Ingen kan forudsige fremtiden. Men ifølge Carsten Holdum skal man være forberedt på, at der på et tidspunkt kommer en mere normal tilstand med højere renter. Det kan have indflydelse på pensionen, lønnen, boliglånet og prisen på ejerboligen, men for de fleste danskere vil det næppe betyde meget i det samlede billede.

"Man skal se på sin økonomi over en længere periode, og hvis man ellers har styr på sin risikoprofil, er der ingen grund til at fare ud og lave en masse om på pensionsordningerne eller andre ting i økonomien,” siger forbrugerøkonomen og ridser nogle scenarier op.

Pension: husk at tjekke din risikoprofil

Som kunde hos PFA kan man enten have en traditionel pensionsordning med gennemsnitsrente eller en mere moderne pension med markedsrente, også kaldet PFA Plus. Begge typer består hovedsageligt af en kombination af obligationer og aktier, men fordelingen af de to typer papirer er forskellig. 

Har du en ordning med gennemsnitsrente, er der en stor andel obligationer, og du er sikret en pensionsydelse med en jævn gennemsnitlig forrentning. Men får du et tilbud om at ændre ordningen til PFA Plus med markedsrente, råder Carsten Holdum til, at du overvejer det - især hvis der er lang tid til, at pengene skal udbetales.

Ved at skifte til PFA Plus får du typisk en større andel aktier, og derfor øger du risikoen. Men du har også mulighed for at øge afkastet.

Har du allerede en PFA Plus ordning, har du som sagt en højere andel aktier og dermed højere risiko. Men historisk set bevæger aktiemarkederne sig opad, og selv om der kan komme udsving, har PFA grundlæggende et positivt syn på aktier de kommende år. Årsagen er blandt andet, at den lave kurs på euro i forhold til den amerikanske dollar skaber gode rammer for virksomhederne i Europa.

Med PFA Plus har du allerede en investeringsprofil, der skal afspejle din holdning til risiko og afkast, og det bør du normalt ikke lave om på, fordi renten stiger. Men tjek gerne din investeringsprofil med investeringsguiden her på mitpfa.dk, så du er sikker på, at du har den profil, der passer til dig.

Se om din investeringsprofil passer dig:

Lønnen og inflationen vil sandsynligvis stige

Når renterne stiger, sker der ofte det, at lønningerne og inflationen også stiger. Tingene hænger sammen på den måde, at væksten i økonomien betyder, at der er brug for mere arbejdskraft. Det giver basis for højere lønninger, hvilket igen betyder, at varerne i butikkerne bliver dyrere, dvs. at der er inflation.

Boligpriserne får måske et dyk og stiger så igen

Priserne på huse og ejerlejligheder har nu igen nogenlunde samme niveau som før finanskrisen, og især ejerlejligheder stiger yderligere i pris. At køberne kan få lån til meget lave renter støtter boligpriserne, mens dyrere lån normalt vil betyde, at boligpriserne tager et kollektivt dyk.

”Det kan også godt være, at vi ikke oplever et dyk, hvis renterne stiger. Det kan ske, fordi økonomien er i vækst, så flere får råd til at købe ny bolig, og tingene derfor udligner sig,” slutter Carsten Holdum.