Bibliotekarforbundet og PFA indgår pensionsaftale

Bibliotekarforbundet indgår aftale med PFA Pension om en pensionsaftale, der omfatter 2.700 af forbundets medlemmer. Aftalen vedrører pensionsordninger i forbindelse med overenskomster med offentlige arbejdsgivere.

Pensionsindbetalinger for 140 mio. kr. årligt flyttes dermed til PFA Pension, ligesom medlemmerne får mulighed for at flytte deres pensionsdepoter på 1,8 mia. kr. til PFA.

PFA Pension har vundet ordningen efter, at Bibliotekarbundet sendte deres pensionsordning i udbud. Bibliotekarforbundet har dermed i lighed med en række andre fagforbund valgt PFA som pensionsleverandør. PFA har i forvejen overenskomstbaserede pensionsaftaler for ca. fire mia. kr. årligt.

Bibliotekarforbundet har valgt PFA’s markedsrentebaserede pensionsprodukt PFA Plus.

Hos Bibliotekarforbundet har man sendt pensionsordningen i udbud for at sikre medlemmerne den bedst mulige pensionsordning. Forbundet har ved valget af PFA lagt vægt på, at man dermed kan tilbyde medlemmerne nye muligheder indenfor sundhed, forebyggelse og aktiv skadesbehandling. Desuden har mulighederne for personlig rådgivning for medlemmerne været en afgørende faktor.

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere - har omkring 4.800 medlemmer, hvoraf ca. 2.200 er ansat i kommunerne, ca. 900 indenfor staten og omkring 450 i det private erhvervsliv.

Bibliotekarforbundet varetager medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. Forbundet varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC).