Investeringsafkast på 27,3 mia. kr. i 2011

I 2011 opnåede PFA-koncernen et samlet investeringsafkast på 27,3 mia. kr., viser en foreløbig opgørelse.

Vi har nu i de seneste 10 år haft plus på investeringsafkastet. Alle aktivtyper bortset fra aktier har i 2011 givet positive afkast,” siger koncernchef Henrik Heideby, PFA Pension.

For den traditionelle pensionsordning var det gennemsnitlige investeringsafkast på 11,3 pct., fordelt mellem 8 pct. og 16 pct.

PFA’s markedsrenteprodukt PFA Plus har ligeledes givet positivt afkast for de fleste kunder trods et særdeles vanskeligt år på aktiemarkedet. Årsagen er en forsigtig investeringsprofil med relativ lav aktieandel.

Afkast i PFA Plus 2011    
År til pensionering1 år5 år15 år30 år
Profil A - ekstra lav risiko6,1 %5,8 %4,8 %4,0 %
Profil B - lav risiko4,7 %4,3 %2,7 %0,4 %
Profil C - middel risiko3,3 %2,7 %0,6 %-3,1 %
Profil D - høj risiko1,9 %1,1 %-1,5 %-6,6 %

Kunder i PFA Plus har 5 pct. af opsparingen i KundeKapital,
hvilket er indregnet i ovennævnte
tal.

Kunderne har igen i 2011 haft glæde af et godt investeringsafkast i PFA. Det er skabt på baggrund af en aktiv forvaltning og en god risikospredning. Vi er meget tilfredse med afkastet i et år, der har været særdeles vanskeligt,” siger koncerndirektør Anne Broeng fra PFA Pension.

KundeKapital giver over 12 pct. i rente til kunderne
Kunder, der sparer op med KundeKapital, hvilket er hovedparten af alle kunder, får en forrentning på over 12 pct. før skat på deres individuelle KundeKapital i 2011.

Det har været meget vigtigt for PFA, at vi er lykkedes med at udmønte PFA’s status som kundeejet selskab i kontante fordele for kunderne. KundeKapital sikrer dermed vores konkurrenceevne, hvor det virkelig betyder noget for den enkelt kunde, nemlig på størrelsen af pensionsopsparingen,” siger Henrik Heideby.

Årsrapporten for 2011 forventes offentliggjort i uge 7.