Facebookssucces skaber støtte til hospitalsklovne

Sociale formål hører hjemme på sociale medier. Det er tanken hos både PFA Brug Livet Fonden og Danske Hospitalsklovne. Opmærksomhed på Facebook sikrer nu støtte til uddannelse af nye hospitalsklovne.

PFA Brug Livet Fonden støtter ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Årets hjertesag er nu fundet, og det er Danske Hospitalsklovne, der modtager 125.000 kr. plus en indsats fra PFA for at skabe opmærksomhed om hjertesagen.

”Hos Danske Hospitalsklovene arbejder vi for at sprede glæde blandt syge børn på landets hospitaler. Det er der hårdt brug for. Det arbejde udføres for frivillige donationer og derfor betyder det meget for os at blive årets hjertesag. Vi vil bruge donationen til at styrke arbejdet og uddanne nye hospitalsklovne”, siger Lea Brams Olesen, der er leder hos Danske Hospitalsklovne.

Da PFA etablerede fonden var tanken, at det skulle være ildsjælene selv, der kommer til orde og skaber opmærksomheden og opbakningen til deres egen hjertesag. Derfor valgte PFA Facebook som platform for fonden og som rammen om de årlige afstemninger. Næsten 24.000 personer har stemt på en af de godt 200 indstillede hjertesager. Siden har under kampagnen været blandt de absolut hurtigst voksende facebooksider i Danmark.

”Brugen af Facebook er gået over al forventning. Over 200 indstillede sager og 24.000 stemmer vidner om, at der er mange danskere, der er klar til at involvere sig til fordel for de frivillige organisationer. Det her viser, at sociale formål hører hjemme på sociale medier. Vi har brugt Facebook til at skabe en meget demokratisk proces, hvor alle kommer til orde”, siger Søren P. Espersen, der er direktør for Koncernkommunikation & Ledelse i PFA Pension.

Også hospitalsklovnene oplever Facebook som et afgørende medie for den opmærksomhed, som den gode sag har brug for. Over 52.000 fans på hospitalsklovnenes facebookside vidner om successen, som også har bidraget til facebookopbakningen hos PFA Brug Livet Fonden.

Yderligere oplysninger:Lea Brams Olesen, leder, Danske Hospitalsklovne, tlf. 3131 4309
Søren P. Espersen, direktør for Koncernkom. & Ledelse, PFA Pension, tlf. 4036 6150

Fakta om PFA Brug Livet Fonden

 • PFA Brug Livet Fonden er etableret af PFA Pension, der er Danmarks største kundeejede pensionsselskab.
 • Fondens formål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.
 • Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kr.. Den første donation blev uddelt til to hjertesager i 2010 – Girltalk.dk og Servicehunde for Handicappede.
 • Fonden uddeler i år 150.000 kr. Dertil kommer støtte fra PFA Pension til skabe opmærksomhed omkring hjertesagen.
 • Hjertesager indstilles på Facebook, hvor der også stemmes om hvilke hjertesager, der bør støttes. De sager med størst opbakning indstilles til bestyrelsen, som fordeler støtten til en eller flere sager.
 • Bestyrelsen består af formand for Ledernes Hovedorganisation Svend Askær (bestyrelsesformand), formand for Teknisk Landsforbund Gita Grüning, professor Bjørn Nørgaard og koncernchef og CEO for PFA Pension Henrik Heideby.

Fakta om Danske HospitalsklovneDanske Hospitalsklovne er en almennyttig og velgørende forening, hvis formål er at sprede glæde blandt syge og udsatte børn. Hospitalsklovne i Danmark lønnes ikke af hospitalerne eller sundhedsvæsenet i øvrigt, men udelukkende med indsamlede midler. Derfor er foreningens arbejde med at indsamle midler forudsætningen for hospitalsklovnenes arbejde på danske børneafdelinger.

Desuden arbejder Danske Hospitalsklovne for at;

 • udbrede kendskabet til hospitalsklovnene og deres arbejde
 • uddanne tilstrækkeligt mange kvalificerede hospitalsklovne
 • sikre en høj kvalitet i hospitalsklovnenes arbejde
 • skabe et velfungerende og respektfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og klovnen

Danske Hospitalsklovne har i dag 20 hospitalsklovne som gennemsnitligt to gange om ugen besøger 21 afdelinger fordelt over hele landet. Besøgene er typisk af tre timers varighed. Denne indsats er langt fra tilstrækkelig. Hvert år indlægges mere end 60.000 børn på danske hospitaler. Med den nuværende kapacitet er der desværre ikke mulighed for at besøge alle de indlagte børn.

 • Danske Hospitalsklovnes mål er i 2015 at have uddannet yderligere 15 hospitalsklovne og dermed være i stand til at besøge endnu flere børn på danske hospitaler.